Úvod
Historie
Základní pojmy
Zemětřesení
Tsunami
Vulkanizmus
Svahové pohyby
Požáry
Ostatní
Literatura
Odkazy

 

Přírodní katastrofy a environmentální hazardy

multimediální výuková příručka

Literatura

Citace použitých bibliografických zdrojů

Knihy a časopisy

BRÁZDIL, R., et al.: Úvod do studia planety Země. 1. vyd. SPN, Praha, 1988. 365 s.

BRYANT, E.: Natural Hazards. 2. vyd. Cambridge University Press, Cambridge, 2005. 312 s. ISBN 0-521-53743-6

DRDOŠ, J.: Prírodné prostredie: zdroje potenciály únosnosť hazardy riziká. In: Geografický časopis, 1992, roč. 44, č. 1, s. 30-39. ISSN 0016-7193

FAGAN, B. M. Sedmdesát velkých záhad. Přel. M. Vosková a M. Trojánková. Slovart, Praha, 2005. 304 s. ISBN 80-7209-713-X

KUKAL, Z.: Přírodní katastrofy. 2. vyd. Horizont, Brno, 1983. 264 s.

SMITH, K.: Environmental Hazards: Assesing Risk And Reducing Disaster. 3. vyd. Routledge, Londýn, 2002. 392 s. ISBN 0-415-22463-2

SUMMERFIELD, M. A.: Global Geomorphology: An Introduction to the Study of Landforms. Pearson Prentice Hall, Harlow, 1991. 573 s. ISBN 0582301564

V mýtech jsou stopy dávných katastrof. MF DNES, 2005, roč. XVI, č. 287, s. A/10.

Elektronické zdroje

1755 Lisbon Earthquake [on-line]. Wikipedia. Last revision 1st May 2006 [cit. 2006-05-06]. URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/1755_Lisbon_earthquake>.

1999 Izmit, Turkey Earthquake [on-line]. Wikipedia. Last revision 4th May 2006 [cit. 2006-05-06]. URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/1999_Izmit%2C_Turkey_Earthquake>.

2004 Indian Ocean Earthquake [on-line]. Wikipedia. Last revision 6th May 2006 [cit. 2006-05-06]. URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/2004_Indian_Ocean_earthquake>.

2005 Kashmir Earthquake [on-line]. Wikipedia. Last revision 3rd May 2006 [cit. 2006-05-06]. URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/2005_Kashmir_earthquake>.

Ash Wednesday [on-line]. Department of Sustainability and Environment, Victoria, Australia. Last revision 4th January 2006 [cit. 2006-05-06]. URL: <http://www.dse.vic.gov.au/dse/nrenfoe.nsf/childdocs/
-D79E4FB0C437E1B6CA256DA60008B9EF-7157D5E68CDC2002CA256DAB0027ECA3?open>.

BUREŠ, J.: Richterova stupnice, magnitudo, Mercalliho stupnice, zemětřesení [on-line]. Converter. c2002 [cit. 2006-04-21]. URL: <http://www.converter.cz/tabulky/richterova-stupnice.htm>.

Bushfire Statistics [on-line]. Department of Sustainability and Environment, Victoria, Australia. Last revision 15th February 2006 [cit. 2006-05-06]. URL: <http://www.dse.vic.gov.au/dse/nrenfoe.nsf/childdocs/
-D79E4FB0C437E1B6CA256DA60008B9EF-3D569492B50F5A78CA256DA600095F56?open>.

CHRISTENSEN, D.: The Great Alaska Earthquake of 1964 [on-line]. Alaska Earthquake Information Center. Last revision November 2002 [cit. 2006-05-01]. URL: <http://www.giseis.alaska.edu/quakes/Alaska_1964_earthquake.html>.

Earthquake [on-line]. Wikipedia. Last revision 20th April 2006 [cit. 2006-04-21]. URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/Earthquake>.

Historic Earthquakes: Chile 1960 [on-line]. US Geological Survey. Last revision 7th March 2006 [cit. 2006-05-06]. URL: <http://earthquake.usgs.gov/regional/world/events/1960_05_22.php>.

Krakatoa [on-line]. Wikipedia. Last revision 11th May 2006 [cit. 2006-05-16]. URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/Krakatoa>.

Largest and Deadliest Earthquakes by Year 1990 - 2005 [on-line]. US Geological Survey. Last revision 7th March 2006 [cit. 2006-05-01]. URL: <http://earthquake.usgs.gov/regional/world/byyear.php>.

Laviny [on-line]. Horská služba ČR [cit. 2006-05-06]. URL: <http://www.horskasluzba.cz/laviny/olavinach.php>.

List of Deadliest Natural Disasters [on-line]. Wikipedia. Last revision 18th April 2006 [cit. 2006-05-16]. URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_deadliest_natural_disasters>.

Most Destructive Known Earthquakes on Record in the World [on-line]. US Geological Survey. Last revision 7th March 2006 [cit. 2006-05-01]. URL: <http://earthquake.usgs.gov/regional/world/most_destructive.php>.

Mount Tambora [on-line]. Wikipedia. Last revision 11th May 2006 [cit. 2006-05-16]. URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Tambora>.

Mount Vesuvius [on-line]. Wikipedia. Last revision 11th May 2006 [cit. 2006-05-16]. URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Vesuvius>.

Mount Pinatubo [on-line]. Wikipedia. Last revision 8th May 2006 [cit. 2006-05-16]. URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Pinatubo>.

NGDC Tsunami-Travel-Time Maps [on-line]. National Geophysical Data Center. Last revision 6th May 2006 [cit. 2006-05-06]. URL: <http://www.ngdc.noaa.gov/seg/hazard/tsu_travel_time.shtml>.

RYBÁŘ, J.: Sesuvy a jiné nebezpečné svahové pohyby na území České republiky. Československý časopis pro fyziku [on-line]. 2004, č. 2 [cit. 2006-04-09]. Dostupný na WWW: <http://www.cscasfyz.fzu.cz/2004/04/2004-04.html>. ISSN 0009-0700

Santorini [on-line]. Wikipedia. Last revision 10th May 2006 [cit. 2006-05-16]. URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/Santorini>.

Seismicita České republiky [on-line]. Seismické oddělení GFÚ AVČR. Last revision 21st October 2002 [cit. 2006-05-06]. URL: <http://www.ig.cas.cz/Czech/seismo/seism-2.htm>.

Seismické stanice v České republice [on-line]. Seismické oddělení GFÚ AVČR. Last revision 21st October 2002 [cit. 2006-05-06]. URL: <http://www.ig.cas.cz/Czech/seismo/stani-1.htm>.

Shaanxi Earthquake [on-line]. Wikipedia. Last revision 17th April 2006 [cit. 2006-05-01]. URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/Shaanxi_Earthquake.htm>.

Tsunami [on-line]. Wikipedia. Last revision 6th May 2006 [cit. 2006-05-06]. URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/Tsunami>.

USGS Lahar-Detection System [on-line]. US Geological Survey. Last revision 11th November 2000 [cit. 2006-05-16]. URL: <http://volcanoes.usgs.gov/About/What/Monitor/Hydrologic/LaharDetect.html>.

Vulcanic Hazards: Gases [on-line]. US Geological Survey. Last revision 10th January 2006 [cit. 2006-05-16]. URL: <http://volcanoes.usgs.gov/Hazards/What/VolGas/volgas.html>.

Vulcanic Hazards: Lahars [on-line]. US Geological Survey. Last revision 12th May 2000 [cit. 2006-05-16]. URL: <http://volcanoes.usgs.gov/Hazards/What/Lahars/lahars.html>.

Vulcanic Hazards: Lava Flows [on-line]. US Geological Survey. Last revision 23rd December 1999 [cit. 2006-05-16]. URL: <http://volcanoes.usgs.gov/Hazards/What/Tephra/tephra.html>.

Vulcanic Hazards: Pyroclastic Flows and Surges [on-line]. US Geological Survey. Last revision 20th December 1999 [cit. 2006-05-16]. URL: <http://volcanoes.usgs.gov/Hazards/What/PF/pcflows.html>.

Yellowstone's Year of Fire - 1988 [on-line]. Bearman's [cit. 2006-05-06]. URL: <http://www.yellowstone-bearman.com/yfire.html>.

>> Nahoru <<
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!