Úvod
Historie
Základní pojmy
Zemětřesení
Tsunami
Vulkanizmus
Svahové pohyby
Požáry
Ostatní
Literatura
Odkazy

 

Přírodní katastrofy a environmentální hazardy

multimediální výuková příručka

Vybrané katastrofy způsobené zemětřesením

Provincie Šan-si, Čína, 1556
Lisabon, Portugalsko, 1755
Jižní Chile, 1960
Prince William Sound, Aljaška, 1964
Izmir, Turecko, 1999
Kašmír, Pákistán, 2005

Provincie Šan-si, Čína, 1556

Nejtragičtější zemětřesení v dějinách lidstva se odehrálo v čínské provincii Šan-si 23. ledna roku 1556. Postižená oblast spočívá na mohutných usazeninách spraše. Tehdejší obyvatelé si v tomto materiálu do svahu dokonce hloubily své příbytky ve formě jakýchsi umělých jeskyní. Osudného dne porušily otřesy o síle kolem osmi stupňů Richterovy škály soudržnost sprašových vrstev a způsobily mohutné sesuvy půdy, ve kterých zahynulo celkem asi 830 000 lidí, 60% populace celé oblasti.

Obr. 1: Provincie Číny postižené zemětřesením v roce 1556 (zdroj: http://www.wikipedia.org).

Lisabon, Portugalsko, 1755

Ničivé zemětřesení postihlo portugalskou metropoli 1. listopadu 1755. Jeho magnitudo je odhadováno na 9,0 a jeho ohnisko se předpokládá v oblasti asi 200 km západně od pobřeží Pyrenejského poloostrova. Při katastrofě, která byla ještě znásobena účinky rozsáhlých požárů a tsunami, zahynulo 60 000 - 100 000 obyvatel Lisabonu a kompletně zničeno bylo 85% všech budov ve městě. Celá událost navíc dále přiostřila politickou situaci v zemi a s konečnou platností zhatila další koloniální zálusk Portugalska. Katastrofa je důležitá i z pohledu seismologie. Toto zemětřesení bylo totiž jako první opravdu vědecky zkoumáno a výsledky tohoto studia položily základ pro rozvoj zmíněného oboru (viz. historie).

Obr. 2: Dobová mědirytina zobrazující lisabonské zemětřesení roku 1755 (zdroj: http://www.wikipedia.org).

Jižní Chile, 1960

Asi největší zaznamenané zemětřesení v historické době (M = 9,5) postihlo 22. května 1960 oblast na jihu Chile. Zemětřesení za sebou zanechalo na 2000 mrtvých, 3000 zraněných a 200 000 lidí bez střechy nad hlavou. Otřesy rovněž generovaly velké tsunami, které postihlo celou tichomořskou oblast.

Obr. 3: Chile po zemětřesení 1960 (zdroj: http://www.usgs.gov).

Prince William Sound, Aljaška, 1964

Otřesy o síle 9,2 Richterovy stupnice zasáhlo 28. března území Aljašského zálivu. Celkem si zemětřesení vyžádalo 125 lidských životů (110 tsunami, 15 zemětřesení) a škody v hodnotě 311 miliónů USD. Celá oblast, včetně města Anchorage, byla postižena silnými sesuvy. Asi 520 000 km2 zemského povrchu utrpělo vertikální pohyb. Zdvih dosáhl až 15 m (ostrov Kodiac), subsidence kolem 2,3 m. Podmořské sesuvy generované zemětřesením daly vzniknout vlně tsunami, kterou zaznamenaly i kubánské mareografy.

Obr. 4 a 5: Aljašské město Anchorage poničené zemětřesením z roku 1964 (zdroj: http://www.giseis.alaska.edu/).

Izmir, Turecko, 1999

Zemětřesení, které postihlo Turecko 17. srpna 1999 mělo hodnotu magnituda M = 7,4. I když nepatří mezi nejhorší ani největší katastrofy způsobilo značné škody. Ohnisko otřesů se nacházelo v tzv. Anatolském zlomu, který prochází územím Turecka, a který představuje rozhranní tří desek - Euroasijské, Africké a Arabské. Při normální situaci dochází ročně k posunu severně asi o 2 - 2,5 cm. Tentokrát došlo k pohybu o 5,7 m. Oficiální zprávy uvádějí 17 000 obětí, ale předpokládá se, že o život přišlo až 35 000 osob. Zemětřesení rovněž negativně zasáhlo ekonomiku země a zvýšilo riziko výskytu závažných onemocnění (např. cholery).

Kašmír, Pákistán, 2005

Zatím poslední velká zemětřesná katastrofa postihla pákistánskou část Kašmíru 8. října 2005. Otřesy dosahovaly velikosti M = 7,6. Měsíc po události hlásily oficiální zprávy 87 350 obětí, i když některé odhady počítaly až se 100 000 mrtvých. Dalších 1360 lidí zahynulo na indickém území. Celá oblast je značné členitá hornatina, proto došlo k mnoha sesuvům, které znemožnily dopravu v v postižených regionech. Bez střechy nad hlavou zůstalo přes 3,3 milionů obyvatel a následky byly ještě zhoršeny v důsledku nastávající zimy a příchodu sněhových srážek. Hodnota škod byla vyčíslena na 5 miliard USD. Pomocnou ruku obětem se ihned snažily poskytnout humanitární organizace a stejně jako při katastrofě tsunami 2004 byla vypsána celosvětová sbírka na obnovu postižených oblastí.

Obr. 6: Poloha ohniska zemětřesení v Kašmíru z roku 2005 (zdroj: http://www.usgs.gov).

>> Zpět <<
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!