Úvod
Historie
Základní pojmy
Zemětřesení
Tsunami
Vulkanizmus
Svahové pohyby
Požáry
Ostatní
Literatura
Odkazy

 

Přírodní katastrofy a environmentální hazardy

multimediální výuková příručka

Statistiky hazardů pro 20. století

Následující data podávají statistiky přírodních hazardů ve 20. století.

Frekvence přírodních hazardů
Cena přírodních hazardů
Graf ročního výskytu hazardů
Počty obětí a zraněných
Největší katastrofy 20. století

Tab. 1: Frekvence přírodních hazardů během 20. století (upraveno podle: BRYANT, E., 2005, 7).
Druh hazardu Počet událostí
Tornáda (USA)* 9476
Povodně 2389
Tropické cyklóny 1337
Tsunami 986
Zemětřesení 899
Ostatní hazardy spojené s činností větru 793
Sucha 782
Sesuvy půdy 448
Ničivé požáry 296
Extrémy teplot 259
Zimní bouře mírných šířek 240
Vulkanická činnost 168
Tornáda (jinde než USA) 84
Hladomory 77
*pouze USA za období 1950 - 1995

V tab. 1 je uvedeno pořadí přírodních hazardů podle frekvence jejich výskytu ve 20. století. Je zřejmé, že vznik hazardů je podmíněn především klimatem. Klimatické hazardy - tornáda, povodně a tropické cyklóny - jsou nejfrekventovanějšími událostmi. Až čtvrté a páté místo zaujímají geologické hazardy, tedy tsunami resp. zemětřesení. Klima je příčinou zhruba 86,2% všech větších událostí ve 20. století.

Tab. 2: Výlohy (škody, obnova apod.) spojené s následky přírodních hazardů ve 20. století - vypočteno pro 100 největších událostí (upraveno podle: BRYANT, E., 2005, 7).
Druh hazardu Cena (USD)
Zemětřesení 248 624 900 000
Povodně 206 639 800 000
Tropické bouře 80 077 700 000
Větrné bouře 43 890 000 000
Ničivé požáry 20 212 800 000
Sucha 16 800 000 000
Vlny chladného počasí 9 555 000 000
Vlny teplého počasí 5 450 000 000
Celkem 631 250 200 000

Tab. 2 ukazuje výši nákladů spojených s jednotlivými katastrofami za stejné období jako je uvedeno v tab. 1. Zemětřesení, přestože zaujímá až páté místo podle frekvence výskytu, bylo nejdražším hazardem uplynulého století (cena 249 miliard USD). Na dalších místech stojí povodně (207 miliard USD) a tropické bouře (80 miliard USD). Náklady spojené se stem nejdražších katastrof 20. století se vyšplhaly na 631 miliard USD. Nejdražší událostí minulého století je nejspíše zemětřesení v japonském Kobe v lednu 1995, u něhož jsou výlohy spojené s následky katastrofy odhadovány na 131,5 miliard USD.

Obr. 1: Každoroční výskyt hazardů za období 1900 - 2001 (převzato: BRYANT, E., 2005, 8).

Obr. 1 ukazuje roční výskyt hazardů za období 1900 až 2001. Je zřejmé, že roční výskyt přírodních hazardů se v tomto období zvyšoval, a to z deseti událostí na začátku století až po 450 událostí na jeho konci. Poskytnutá data je ovšem nutno brát poněkud s rezervou. Důvodem je rostoucí zájem o hazardy v průběhu století a s ním i rostoucí důslednost ve sledování těchto událostí, navíc některé hazardy se začaly sledovat až v průběhu století. I přesto se však zdá, že počet katastrof narůstá. Nicméně vzhledem k tomu, že roste počet jak klimatických, tak i geologických hazardů, můžeme vyloučit klimatickou změnu jako jediný důvod tohoto trendu (viz. úvod).

Tab. 3: Počet lidí, kteří zahynuli, byli zraněni, nebo přišli o střechu nad hlavou v důsledku přírodních hazardů v průběhu 20. století (upraveno podle: BRYANT, E., 2005, 9).
Druh hazardu Oběti Zranění Bez domova
Povodně 6 851 740 1 033 572 123 009 662
Zemětřesení 1 816 119 1 147 676 8 953 296
Tropické cyklóny 1 147 877 906 311 34 272 470
Sopečná činnost 96 770 11 154 197 790
Svahové pohyby 60 501 8071 3 759 329
Mimotropické bouře 36 681 117 925 12 606 891
Vlny teplého počasí 14 732 1364 0
Tsunami 10 754 789 -
Vlny studeného počasí 6807 1307 17 340
Tornáda 7917 27 887 575 511
Požáry 2503 1658 140 776
Celkem 10 052 401 3 257 714 183 533 065
Tab. 4: Největší katastrofy podle počtu obětí ve 20. století (upraveno podle: BRYANT, E., 2005, 9).
Druh hazardu Místo a datum události Počet obětí
Povodně Čína, červenec 1931 3 700 000
Zemětřesení Ťan Šan, Čína, červenec 1976 242 000
Tropické cyklóny Bangladéš, listopad 1970 300 000
Sopečná činnost Martinique, květen 1902 30 000
Svahové pohyby SSSR, 1949 12 000
Mimotropické bouře severní Evropa, únor 1953 4000
Vlny teplého počasí Indie, květen 1998 2541
Tsunami Japonsko, březen 1933 3000
Vlny studeného počasí Indie, prosinec 1982 400
Tornáda Bangladéš, duben 1989 800
Požáry USA, říjen 1918 1000

Tab. 3 uvádí počet lidí, kteří zahynuli, byli zraněni nebo přišli o střechu nad hlavou v průběhu 20. století. Největší hrozbou byly podle statistik povodně, které si vyžádaly téměř 7 milionů obětí a o domov připravily přes 123 tisíc lidí. Je zajímavé, že za první tři roky 21. století přišlo o život v důsledku vln teplého počasí 4242 lidí, což představuje 60% celkového počtu obětí za století minulé. Je tedy třeba předpokládat, že uvedené údaje nejsou kompletní a poněkud podhodnocují celkové počty.
U bilancování přírodních hazardů je třeba brát též v úvahu počet zraněných a především počet lidí, kteří přišli o své domovy v jejich důsledku. Například povodně, oproti ztrátám na životech, připravily o střechu nad hlavou o 18% více lidí. U tropických cyklón je to o 30% více a u mimotropických bouří dokonce 344%.
Tab. 4 uvádí události, které ve 20. století znamenaly největší počet obětí. Největší z nich jsou povodně v Číně v roce 1931, které připravily o život téměř 4 miliony lidí. Je však nutné připomenout, že již na začátku 21. století byla některá tato absolutní čísla překonána. Tsunami v Indickém oceánu v prosinci 2004 si vyžádala více jak 200 000 obětí, což je více než celkový součet uvedený pro minulé století. Podobné příklady opět potvrzují rostoucí intenzitu přírodních hazardů.

>> Zpět <<
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!