Úvod
Historie
Základní pojmy
Zemětřesení
Tsunami
Vulkanizmus
Svahové pohyby
Požáry
Ostatní
Literatura
Odkazy

 

Přírodní katastrofy a environmentální hazardy

multimediální výuková příručka

Škody na dřevu

Při posuzování škod na dřevu je třeba si uvědomit, že tyto škody se týkají pouze lesů, jejichž dřevo má pro člověka určitou hodnotu. Jde tedy o dřevo, které je možno těžit a které je následně průmyslově využitelné (stavby domů, papírenství). V severní Americe se většina takto využitelného dřeva nachází do vzdálenosti asi 1000 km od velkých urbánních center. Dřevo rozsáhlých oblastí v Kanadě a na Aljašce není nijak využito, neboť jeho těžba je neekonomická. Tyto oblasti jsou rovněž obecně neosídlené, a tak jsou zde lesní požáry ponechány zcela bez kontroly. Často se stává, že takovéto požáry hoří několik měsíců a zasáhnou oblasti o rozloze několika tisíc km2. Ze stejného důvodu vyvstává také otázka, zda je možné posuzovat rozsáhlé požáry Sibiře v roce 1915 za přírodní katastrofu.

>> Zpět <<
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!