Úvod
Historie
Základní pojmy
Zemětřesení
Tsunami
Vulkanizmus
Svahové pohyby
Požáry
Ostatní
Literatura
Odkazy

 

Přírodní katastrofy a environmentální hazardy

multimediální výuková příručka

Požáry v národním parku Yellowstone, USA (červen - srpen 1988)

Lesní požáry národního parku Yellowstone roku 1988 jsou zajímavé pro svou intensitu, ale také pro debatu, kterou vyvolaly ve Spojených Státech. Požáry vzplanuly v červnu a nejdříve byly asi měsíc ponechány bez dozoru. V polovině července, kdy shořelo asi 35 km2 lesa byl ale vydán příkaz, aby byly uhašeny. Přes snahu hasičů se ale zasažené území do týdne rozrostlo na 1600 km2. Stalo se tak v důsledku ohni příznivých povětrnostních podmínek. Vítr dosahoval rychlostí až 160 km/h a teploty se pohybovaly okolo 32°C. V tomto počasí se oheň šířil rychlostí až 20 km/h. Do poloviny srpna, kdy se podařilo konečně dostat požár pod kontrolu, lehlo popelem celkem asi 5666 km2 lesa. Mnohé turisticky atraktivní místa a scenerie byly tak na dlouhá desetiletí poničeny nebo zcela zničeny.

Obr. 1: Infračervený snímek národního parku Yellowstone při požáru roku 1988; červené a oranžové plochy indikují požárem rozpálený půdní kryt
(zdroj: http://www.cotf.edu/).

Obr. 2: Hořící lesní porosty při požáru roku 1988 (zdroj: http://www.nps.gov/).

Za zmínku stojí také debata, která vzplála v USA, když byly uhašeny plameny požáru. Debata se týkala přístupu k těmto přírodním lesním požárům. Od 30. let 20. století převažoval názor, že lesní požáry je třeba vždy co nejdříve uhasit. Katastrofa 1988 ovšem příliš nepotvrdila správnost tohoto postoje. V lesních porostech se totiž hromadí opad, který je pak periodicky odklízen právě pomocí těchto přirozených požárů. Dosavadní přístup ovšem znamenal, že se materiál v lese pouze hromadil, a tím se zvyšovalo nebezpečí vzniku mnohem rozsáhlejších požárů, ke kterým došlo právě v roce 1988. Bylo zjištěno, že velké požáry lesních porostů se v severní Americe objevují v cyklu 200 - 300 let. Požár roku 1988 byl jedním z nich, pouze jeho vypuknutí bylo "odloženo" o několik desetiletí vlivem důkladného protipožární politiky USA v předchozích letech.

Obr. 3: Celková plocha národního parku Yellowstone, která byla zasažena požáry roku 1988
(zdroj: http://www.yellowstone-bearman.com/).

>> Zpět <<
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!