Vítejte na mé www stránce!

Welcome to my page!

 

 Vladimír Ptáček 

Vladimir Ptacek

 

  Stránka je v  trvalé úpravě a nyní obsahuje:

The page has been improved continually. Now, it contains:

 

Informace pro zájemce o otázku 

existence Boha - Tvůrce vesmíru a Dárce Života.

„Nelze je však omluvit,

neboť jestliže dokázali tolik poznat,

že byli schopni probádat svět,

jak to, že nenašli hned Pána těchto věcí.“ (Mdr. 13, 8 a 9)

VP: Jak to, milý člověče, že o cihle hned řekneš, že se nevyvinula sama,

avšak o listu, hlemýždi, včele či dokonce sobě samém jsi ochoten si to myslet?

 

Information for those interested in the existence of God

The Creator of the Universe and the Source of Life.

“But then again they are not to be pardoned. 

For if they were able to know so much as to make a judgment of the world:

how did they not more easily find out the Lord thereof?” Wisdom 13, 8-9

VP: Dear reader, how it is possible,

to say about a brick, that it could not evolve by itself,

but not to be able to thing this it the case of leaf, cochlea, bee or even yourself?

 

Materiály k výuce a studiu předmětů:

Data for studying of

 

Bi2080 obecná zoologie

General zoology

Stránka obecné zoologie vznikla za podpory grantu FRVŠ 504/2003

 Je přednášena jiným učitelem

 

Bi6140 EMBRYOLOGIE

Je přednášena jiným učitelem

 

Bi6382 APLIKOVANÁ FYZIOLOGIE HMYZU

Applied insect physiology (Apidology)

V roce 2017 se nepřednáší

The course is not active in 2017

 

 Informace o výzkumu na Oddělení fyziologie a imunologie živočichů

 jsou k dispozici na adrese

http://www.sci.muni.cz/ofiz/

Basic information on the research at the Dept. of Animal Physiolohy and Immunology

http://www.sci.muni.cz/ofiz/

 

Témata nešeho odborného zájmu: 

Čmeláci (Bombus)

Včely samotářky

Včely medonosné

Biologie opylovatelů a opylování v praxi a šlechtění

Řešené granty a spolupracující instituce

List of projects and cooperating Institutions

 

V současné době byl předán výzkum čmeláků do

Výzkumného ústavu pícninářskíého v Troubsku u Brna

Též Zemědělský výzkum, s.r.o., 664 41 Troubsko

http://www.vupt.cz/

http://www.vupt.cz/sluzby-a-obchod/cmelaci/

http://www.ceskycmelak.cz/

 

Themes of our research:

Bumble bees

Solitary bees

Honey bees

Biology of pollinating insects

Pollination in plant production and plant breeding.

(Recently the research on bumblebees continues at the

Agricultural research Ltd., 664 41Troubsko near Brno)

http://www.vupt.cz/en/english/basic-information/

 Inclusive rearing of bumble bees for pollination

 

Zde je fotogalerie čmeláků a jiných včel 

s odkazy na jiné weby

Pictures of bumble bees and their rearing

and links to other webs

 

Seznam našich publikací a článků  tříděných podle témat 

Our publications and articles sorted according to the themes

The PDFs on rearing numnlebees in Englisch

 

Dále zde najdete zprávy o naší spolupráci při obnově včelínu  J. G. Mendela

Our contribution to reconstruction and revitalization of the J. G. Mendel's apiary

 

Údaje o mé osobě z IS MUNI:

http://is.muni.cz/lide/?uco=1897

Data related to my person on the Information System of the Masaryk University:

http://is.muni.cz/lide/index.pl?jazyk=en;uco=1897

 

                                                                                                          http://pocitadlo.co.cz/cgi-bin/wc/-d/6/-c/0/-b/0000AA/-f/FFFFFF/ptacek (