Jihomoravské šibenice

V rámci našeho výzkumného zájmu se nám podařilo archeologicko-antropologicky zdokumentovat několik míst, která spojujeme s výkonem hrdelního práva. Jedná se o problematiku tzv. právní archeologie/antropologie, která se velmi aktivně rozvíjí především v Německu, Švýcarsku, polském Slezsku a v poslední době také v českých zemích (Čechy, Morava). Cílem našeho zájmu je popravní místa zdokumentovat, zjistit jejich stav zachovalosti a doporučit jejich případnou památkovou ochranu. V současné době probíhá soupis popravních míst – šibenic – na jižní Moravě (býv. okresy Blansko, Brno – venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo) a přesahem do kraje Zlínského a na Vysočinu. Archeologicky byly prozkoumány tři lokality – Tišnov (2014), Křenovice – Slavkov u Brna (2016) a Ivančice (2017/2018).

Tišnov

V roce 2014 byly prozkoumány pozůstatky šibenice na vrchu Klucanina u Tišnova. Vymezen byl půdorys zděné šibenice čtvercového půdorysu a prozkoumán byl vnitřek šibenice, kde byly nalezeny zlomky nádob z 16. až 18. století a velké množství lidských kostí (minimální počet určen na 13 jedinců). Vedle odkryvu samotné šibenice se pracovní tým zaměřil i na zkoumání okolí šibenice, zejména přístupové cesty. Podrobnější informace naleznete v sekci Věda a výzkum – Tišnov, šibenice, 2014.

Křenovice – Slavkov u Brna

Archeologický výzkum byl proveden v dubnu a květnu 2016 a byl odhalen lichoběžníkový půdorys základů šibenice. Uvnitř stavby se nacházely vrstvy suti, místy proložené humusovitou mezivrstvou s četnými lidskými kostmi (minimální počet jedinců byl odhadnut na 15 osob). Na třech místech bylo patrné zahloubení do původního terénu jámami oválného půdorysu, které obsahovaly větší množství lidských i zvířecích kosterních pozůstatků a zlomky keramiky. V okolí šibenice byl proveden detektorový průzkum při němž byla nalezena stříbrná mince (grešle z r. 1696, Olešnicko-württenbergské knížeství, Slezsko) a další kovové předměty, především kovové součástí oděvu (zápínání) a hřebíky. Podrobnější informace naleznete v sekci Věda a výzkum – Křenovice/Slavkov u Brna, šibenice, 2016.

Ivančice

Archeologický výzkum byl proveden na podzim 2017 a dokončen byl na jaře 2018. V průběhu výzkumu byl odhalen půdorys kamenné dvousloupové šibenice s jasným propojením obou sloupů kamennou zídkou. Uvnitř stavby se nacházely vrstvy suti proložené humusovitou mezivrstvou s četnými lidskými kostmi (minimální počet jedinců byl odhadnut na 18 osob). Pod touto vrstvou byly odhaleny dvě kůlové jamky, které dokládají starší (dřevěnou) šibenici, opět dvousloupovou. Uvnitř šibenice bylo nalezeno značné množství zlomků keramiky (nepolévané, některé nižší kvality, zlomky napodobenin brněnského poháru) a kovových částí stavby. V okolí šibenice byl proveden detektorový průzkum při němž byla nalezena sříbrná mince (jednostranný fenik Maxmiliána Bavorského z roku 1631) a další kovové předměty. Podrobnější informace v sekci Věda a výzkum – Ivančice, šibenice, 2017-2018.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno