Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Zapojení studentů do výzkumu.
To je naše priorita!

„Víme, co od našich absolventů zaměstnavatelé chtějí. A podle toho jsou koncipovány naše studijní programy.“

Tomáš Kašparovský, děkan PřF MU