Zapojení studentů do výzkumu.
To je naše priorita!

„Víme, co od našich absolventů zaměstnavatelé chtějí. A podle toho jsou koncipovány naše studijní programy.“

Tomáš Kašparovský, děkan PřF MU