Gydan 2018

Na poloostrově Gydan (jamalo-něnecký autonomní okruh, Rusko) proběhl v srpnu 2018 etnoarcheologický výzkum pasteveckých komunit Něnců. Zkoumali jsme funkci a strukturu sídlišť, pohřebišť a posvátných míst, tentokrát už ve velmi řídce osídlené krajině. Získané pozntaky budou využité při rekonstrukci života gravettských lovcko-sběračských komunit.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno