Oddělení biologické antropologie

Vedoucí: doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.

Zaměstnanci: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D., Mgr. Martin Čuta, Ph.D., Mgr. Adela Hupková, Mgr. Mikoláš Jurda, Ph.D., Mgr. Dominik Černý, Mgr. Marek Daňko

Doktorští studenti: Mgr. Dominik Černý; Mgr. Marek Daňko; Mgr. Pavlína Ingrová, Mgr. Marie Jandová, Mgr. Veronika Kováčová, Mgr. Lenka Polcerová, Mgr. Soňa Šáliová; Mgr. Anna Škultétyová, Mgr. Monika Zemanová

Robin_u_Vectry_maly CLAYTOOLS_pouzivany_small

Oddělení biologické antropologie se zabývá studiem variability člověka v čase a prostoru, pozornost zaměřuje zejména na kosterní antropologii, antropologii živého člověka, forenzní a sporovní antropologii. Oddělení je vybaveno profesionálními osteometrickými a antropometrickými nástroji. V rámci oddělení působí Laboratoř morfologie a forenzní antropologie vybavená moderní zobrazovací technikou (skenery, digitizéry, 3D tiskárna a mikroskopy) a věnující se rozvoji virtuální antropologie.

V rámci oddělení biologické antropologie probíhá standardní antropologická analýza kosterních pozůstatků zahrnující odhad základních demografických parametrů (odhad pohlaví, dožitého věku, populační příslušnosti a výšky postavy). Oddělení působí jako správce početné sbírky osteologického materiálu z celé řady historických období  s různou populační příslušností, kterou používá jako referenční soubor pro komparativní studie i jako soubor pro testování rozvíjených metod.

Oddělení biologické antropologie zajišťuje výuku předmětů Evoluce kosterní soustavy člověka, Trichologie, Metody antropologie I a II, Forenzní antropologie, Variabilita a adaptibilita člověka, Dermatoglyfika, Aktuální trendy v analýze tvaru a obrazu v antropologii, Antropologie sexuality I a Individuální vývoj člověka.

Z vědeckovýzkumné činnosti

2009_Lisbon_Colipr Poster fourier.inddposter Glasgow2.indd Atlas_zubu_screen Somatoskopie_screen

BIOCalculfidentis

Vybrané publikace

2016

Jurda, Mikoláš Urbanová, Petra. Sex and ancestry assessment of Brazilian crania using semi-automatic mesh processing tools. Legal Medicine. 2016. vol. 23, s. 34-43.

Urbanová, Petra – Ross, Ann H.
Advanced Methods in 3-D Craniofacial Morphological Analysis. In Marin A. Pilloud, Joseph T. Hefner. Biological Distance Analysis. Forensic and Bioarchaeological Perspectives. New York: Elsevier. 2016. s. 61-90.

Jandová, Marie Urbanová, Petra . The relationship between facial morphology, body measurements and socio-economic factors. Anthropological Review, Polish anthropological society. 2016. roč. 79, č. 2, s. 181-200.

Chalás, Igor – Urbanová, Petra – Juřík, Vojtěch – Ferková, Zuzana – Jandová, Marie – Sochor, Jiří – Kozlíková, Barbora. Generating various composite human faces from real 3D facial images. The Visual Computer. 2016., roč. 32, s. 1-16.

Jurda, Mikoláš Urbanová, Petra . Three-Dimensional Documentation of Dolní Věstonice Skeletal Remains: Can Photogrammetry Substitute Laser Scanning? Anthropologie: International Journal of the Science of Man. 2016. č. 2, s. 109-118.

Urbanová, Petra
Performance of distance-based matching algorithms in 3D facial identification. Egyptian Journal of Forensic Sciences. 2016. roč. 6, s. 135-151.

2015

Urbanová, Petra – Hejna, Petr – Jurda, Mikoláš.
Testing photogrammetry-based techniques for three-dimensional surface documentation in forensic pathology. Forensic Science International 250, 77–86.

Králík, MiroslavKováčová, VeronikaHupková, AdelaUrbanová, Petra.
Shape Variations in Loop Pattern Fingerprints: Radial vs. Ulnar Loops. Austin Journal of Forensic Science and Criminology.

Králík, Miroslav
Organische Überreste in den Korrosionsprodukten der Metallartefakte. In Michal Ernée. Prag-Miškovice : Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen zu Grabbau, Bestattungssitten und Inventaren einer frühbronzezeitlichen Nekropole. Darmstadt: Philipp von Zabern (Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts zu Frankfurt A.M.), 2015. s. 237-246, 10 s. Römisch-Germanische Forschungen 72.

Jandová, MarieŠplíchalová, IvanaUrbanová, Petra.
Aplikace metod virtuální antropologie při určování pohlaví u fragmentárních kosterních nálezů. Studia archeologica Brunensia, 20(1), 181-201.

Hupková, Adela – Dirks, Wendy – Králík, Miroslav – Račanská, Michaela.
Retrieval of a developmental record from dental remains: Stress chronology and age at death assessment of a juvenile skeleton from an early medieval site in Moravia, Czech Republic. In: Sázelová, S., Novák, M., Mizerová, A. (eds.) Forgotten times and spaces. New perspectives in paleoanthropological, paleoetnological and archeological studies. Brno: Masarykova univerzita – Archeologický ústav AV ČR, 2015.

Jandová, MarieKotulanová, ZuzanaUrbanová, Petra.
Databáze trojrozměrných modelů obličeje dětí a její využití v ortodoncii. Ortodoncie, roč. 24, č. 1, s. 14-21.

Katina, Stanislav – Králík, MiroslavHupková, Adela.
Aplikovaná štatistická inferencia I. Biologická antropológia očami matematickej štatistiky. Brno: MUNI Press, 2015.

Hejna, Petr – Janík, Martin – Urbanová, Petra.
Agenesis of the Superior Cornua of the Thyroid Cartilage: A Rare Variant of Medicolegal Importance. American Journal of Forensic Medicine & Pathology, USA, Thomas Pacific, Spojené státy. 2015, vol. 36, no. 1, s. 10-12.

Jurda, MikolášUrbanová, PetraKrálík, Miroslav (2015): The Post‐Mortem Pressure Distortion of Human Crania Uncovered in an Early Medieval Pohansko (Czech Republic) Graveyard. International Journal of Osteoarchaeology, 25, 539549. doi:10.1002/oa.2321.

2014

Urbanová, Petra – Ross, Ann H. – Jurda, Mikoláš – Nogueira, Maria-Ines. Testing the Reliability of Software Tools in Sex and Ancestry Estimation in a Multi-Ancestral Brazilian Sample. Legal Medicine, Japan, Elsevier, Japonsko. ISSN 1344-6223, 2014, vol. 16, no. 5, s. 264-273.

Kotulanová, Zuzana – Chalás, Igor – Urbanová, Petra. 3D Virtual Model Database of Human Faces: Applications in anthropology and forensic sciences. In Mikulov Anthropology Meeting. The Dolní Věstonice Studies 20. Brno : Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology in Brno; Masaryk University, Department of Anthropology at Faculty of Science, 2014. ISBN 978-80-210-6849-0, s. 177-180. 27.9.2014, Mikulov.

Králík, Miroslav – Katina, Stanislav – Urbanová, Petra. Distal Part of the Human Hand: Study of Form Variability and Sexual Dimorphism Using Geometric Morphometrics. Anthropologia Integra, Masarykova univerzita. ISSN 1804-6657, 2014, vol. 5, no. 2, s. 7-25.

Králík, MiroslavUrbanová, PetraWagenknechtová, Martina. Sex Assessment Using Clavicle Measurements: Inter- and Intra-Population Comparisons. Forensic Science International, Spojené státy. ISSN 0379-0738, 2014, vol. 234, no. January 2014, s. 181.e1-181.e15.

Urbanová, Petra – Hejna, Petr – Zátopková, Lenka – Šafr, Miroslav. The asymmetry and modularity of the hyoid bone. International Journal of Morphology, Chile. ISSN 0717-9367, 2014, vol. 32, no. 1, s. 251-260.

Kučerová, Štěpánka – Šafr, Miroslav – Ublová, Michaela – Urbanová, Petra – Hejna, Petr. Využití RTG vyšetření v soudním lékařství. Soudní lékařství. ISSN 1210-7875, 2014, vol. 59, no. 3, s. 34-38.

Wright, Duncan – Nejman, Ladislav – D’errico, Francesco – Králík, Miroslav – Wood, Rachel – Ivanov, Martin – Hladilová, Šárka. An Early Upper Palaeolithic decorated bone tubular rod from Pod Hradem Cave, Czech Republic. Antiquity, Spojené království. ISSN 0003-598X, 2014, vol. 88, no. 339, 30–46-17 s.

Králík, MiroslavGronkiewicz, Stanisław  Ingrová, Pavlína  – Kozieł, Sławomir . Changes in Digit Ratio During Puberty: X -ray Sample from the Wrocław Longitudinal Study of Twins. Academy of Sciences of the Czech Republic, Masaryk University, 2014. s. 187 -189, 3 s. ISBN 978 -80 -210 -6849 -0.

Ingrová, PavlínaKrálík, Miroslav – Ruttkay-Nedecký, Branislav – Kizek, René – Zeman, Tomáš. Vliv steroidních hormonů na velikost lidské ruky: Pilotní studie. Slovenská antropológia. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV, Slovenská technická univezita v Bratislavě, Slovensko. ISSN 1336-5827, 2014, vol. 17, no. 1, s. 65-77.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno