Biologická antropologie

Robin_u_Vectry_maly CLAYTOOLS_pouzivany_small

Zabývá se studiem variability člověka v čase a prostoru, pozornost zaměřuje zejména na kosterní antropologii, antropologii živého člověka, forenzní a sportovní antropologii. Laboratoře Ústavu jsou vybaveny profesionálními osteometrickými a antropometrickými nástroji a moderní zobrazovací technikou (skenery, digitizéry, 3D tiskárna a mikroskopy).

Zaměstnanci a studenti se zabývají standardní antropologickou analýzou kosterních pozůstatků zahrnující odhad základních demografických parametrů (odhad pohlaví, dožitého věku, populační příslušnosti a výšky postavy). Ústav působí jako správce početné sbírky osteologického materiálu z celé řady historických období  s různou populační příslušností, kterou používá jako referenční soubor pro komparativní studie i jako soubor pro testování rozvíjených metod.

Do zaměření biologické antropologie spadá výuka Evoluce kosterní soustavy člověka, Trichologie, Metod antropologie I a II, Forenzní antropologie, Variability a adaptability člověka, Dermatoglyfiky, Záznamu a analýzy dat v antropologii, Antropologie sexuality I a Individuálního vývoje člověka.

Z vědeckovýzkumné činnosti

2009_Lisbon_Colipr Poster fourier.inddposter Glasgow2.indd Atlas_zubu_screen Somatoskopie_screen

BIOCalculfidentis

Vybrané publikace

v roce 2019

ČUTA, MartinPetra URBANOVÁ, Petr BRUNECKÝ, Kateřina DVOULETÁ, Miroslav KRÁLÍK a Tomáš MOŘKOVSKÝ, 2019. Body measurements of Czech adult population: a backgroung for seating functional dimensions updates. Anthropologie. 57(3), 349–361. ISSN 03231119, 25709127. doi:10.26720/anthro.19.10.02.1

ČUTA, Martin, Klára BAŘICOVÁ, Dominik ČERNÝ a Ondřej SOCHOR, 2019. Normal-weight obesity frequency in the Central European urban adult female population of Brno, Czech Republic. Central European Journal of Public Health. 27(2), 131–134. ISSN 12107778, 18031048. doi:10.21101/cejph.a5133

JURDA, MikolášPetra URBANOVÁ a Jiří CHMELÍK, 2019. Digital restoration of fragmentary human skeletal remains: Testing the feasibility of virtual reality. Journal of Forensic and Legal Medicine. 66, 50–57. ISSN 1752928X. doi:10.1016/j.jflm.2019.06.005

KRÁLÍK, MiroslavAdela HUPKOVÁ, Tomáš ZEMAN, Martin HLOŽEK, Lukáš HLAVÁČEK, Marie SLOVÁČKOVÁ, Martin ČUTA a Petra URBANOVÁ, 2019. Family effects on the digit ratio (2D:4D): The role of the interbirth interval. American Journal of Human Biology. e23260. ISSN 1042-0533, 1520-6300. doi:10.1002/ajhb.23260

URBANOVÁ, PetraMikoláš JURDAMiroslav KRÁLÍK, Ctibor OSTRÝ a Petr VACHŮT, 2019. How to Fingerprint a Nearly 300-Year-Old Mummy. Journal of Forensic Identification. 69(4).

 

v roce 2018

JANDOVÁ, Marie a Petra URBANOVÁ, 2018. Sexual dimorphism in human facial expressions by 3D surface processing. HOMO. 69(3), 98–109. ISSN 0018442X. Dostupné z: doi:10.1016/j.jchb.2018.06.002

KRÁLÍK, MiroslavLenka POLCEROVÁ a Martin ČUTA, 2019. Sex differences in frequencies of dermatoglyphic patterns by individual fingers. Annals of Human Biology. 46(3), 231–245. ISSN 0301-4460, 1464-5033. doi:10.1080/03014460.2019.1622778

URBANOVÁ, Petra, Zuzana FERKOVÁ, Marie JANDOVÁMikoláš JURDADominik ČERNÝ a Jiří SOCHOR, 2018. Introducing the FIDENTIS 3D Face Database. Anthropological Review. 81(2), 202–223. ISSN 2083-4594. doi:10.2478/anre-2018-0016

 

v roce 2017

URBANOVÁ, Petra, Ann H. ROSS, Mikoláš Jurda a Ivana Šplíchalová, 2017. The virtual approach to the assessment of skeletal injuries in human skeletal remains of forensic importance. Journal of forensic and legal medicine. 49, 59-76.

Miroslav KRÁLÍKPavlína INGROVÁ, Slawomir Marek KOZIEL, Adela HUPKOVÁ a Ondřej KLÍMA, 2017. Overall trends vs. individual trajectories in the second-to-fourth digit (2D:4D) and metacarpal (2M:4M) ratios during puberty and adolescence. American Journal of Physical Anthropology, 162(4), 641-656.

 


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno