Pavlov I, 2013

(Ve spolupráci a Archeologickým ústavem AV ČR v Brně)

Terénní archeologický výzkum paleolitické stanice Pavlov I, který se zaměřil na neodkryté plochy z dřívějších výzkumů. Terénní výzkum byl doplněn o odborné přednášky českých i zahraničních vědců.

Podrobnější informace najdete na stránkách Střediska pro paleolit a paleoetnologii AV ČR v Dolních Věstonicích a v sekci projektu FITEAMP.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno