Slatinky (okr. Prostějov), intravilán

(Ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče Brno, v. v. i., prac. Prostějov)

Na žádost Policie ČR byl zavolán k nálezu kosterních pozůstatků archeolog, který využil přítomnosti antropologa k hodnocení nálezu. Po konzultaci bylo rozhodnuto, že se jedná o archeologický kontext a bylo přistoupeno k odbornému vyzvednutí kosterních nálezů. Výzkum probíhal od 19. do 22. 7. 2016. Dokumentován byl objekt ze starší doby bronzové, který obsahoval kamenné artefakty a lidský skelet. Archeologický materiál byl předán pracovníkům ÚAPP Brno, antropologický materiál byl převezen na Ústav antropologie k vyhodnocení. V současné době je antropologický materál analyzován, ale podle předběžných výsledků se jedná o pohřeb dospělého muže ve věku 18-20 let vysokého cca 167 cm.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno