Vedení ústavu

doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.
Ředitelka Ústavu antropologie, garantka doktorského studia (DSP) antropologie, předsedkyně oborové komise antropologie a vedoucí Laboratoře morfologie a forenzní antropologie (LAMORFA)

urbanova@sci.muni.cz
Tel.: +420 54949 6206

 

 

 

 

 

 

Profesoři

MalinaProf. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.

jmalina@sci.muni.cz
Tel.: +420 54949 5755

Profesor antropologie, archeolog a spisovatel, zakladatel současného Ústavu antropologie a v letech 2006–2010 jeho ředitel. Zabývá se metodologií a filozofií bio-socio-kulturní antropologie, antropologií umění, automobilismu a sexuality.

 

 

 

prof. PhDr. Josef Unger, CSc.

unger@sci.muni.cz
Tel.: +420 54949 7806

Český archeolog a kulturní antropolog; profesor Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Ve výzkumné práci se zabývá především sídly a životem šlechty ve, archeologií církevních objektů, archeologickou antropologií a antropologií pohřebního ritu.

 

 

Docenti

Kralik_Miroslavdoc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
Garant bakalářského a magisterského studia antropologie

kralik@sci.muni.cz
Tel.: +420 54949 4966

Docent antropologie, zabývá se mezipohlavními rozdíly v tělesných vlastnostech a chování člověka, jeho prenatálním a postnatálním vývojem, variabilitou a důsledky z hlediska lidského chování a sexuality. Dále se věnuje morfometrii a aplikacím biologické antropologie ve forenzní oblasti a archeologii, především dermatoglyfikou.

 

 

doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D.

sazelova@sci.muni.cz

Tel.: +420 54949 7169

Zabývá se paleoantropologii moderního člověka (Homo sapiens) v kontextu pleistocenní fauny, za použití analytických metod a etnologických analogií.

 

 

 

 

 

 

Administrativní pracovníci

Tomáš MořkovskáMgr. Tomáš Mořkovský

tmorkovsky@email.cz

Tel.: +420 54949 4157

Antropolog, od roku 2006 působí jako asistent a tajemník Ústavu. Zaměřuje se na antropologii smrti (pohřební ritus a zacházení s těly zemřelých) a historickou antropologii.

 

 

 

 

Dana Zelenáková

Sekretářka

antrop@sci.muni.cz
Tel.: +420 54949 1432


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno