Panelové výstavy

Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti 2021

Ptáci ve městě 2020

Má vlast cestami proměn 2019

 Voda v krajině, Řeky a povodně 2019

 Panelová výstava o činnosti ÚBZ PřF MU 2019

 Jak uchovat naši krajinu pro další generace 2016

Endemity 2015

Botanika - Mendelovo muzeum 2014

90. let botanické zahrady 2012

Greenpeace 2005