JUICE

 

Main Page  |  Program Installation  |  Training Data Manuals Check Lists | Courses | Published Papers Acknowledgements

 

This page was canceled. Please, open the actualised version .

 

Informations

All users with Asian version of WINDOWS have to change the language from Japanese (Chinese etc.) to English.

The program supports only '.' decimal character. 

 

 

 

 


Comments for Czech users

Zde jsem pripravil ke stažení  seznam druhu. Po natažení do programu se pro cévnaté rostliny objeví ceská jména, se kterými je možno pracovat spolecne se jmény latinskými. Tabulku je možné s ceskými jmény také exportovat. Myslím, že tato úprava by mohla zprístupnit fytocenologické výstupy širšímu okruhu lidí (správní úrady, ochrana prírody, lesnictví atd.). Druhový seznam by však bylo treba ješti nomenklatoricky sjednotit (nejlépe podle Klíce). Pokud shledáte takový seznam užitecný a pro sve ucely si jej upravíte nebo doplníte podle stávající nomenklatury, budu vám vdecný za jeho zpetné zaslání. Stejne tak by mne zajímalo, jestli tato funkce programu nikoho oslovila a má cenu na ní dále pracovat pro tyto úcely. Predem díky za odpovedi.

 

 

 

word to html converter html help workshop This Web Page Created with PageBreeze Free Website Builder  chm editor perl editor ide