JUICE

 

Main Page  |  Program Installation  |  Training Data R-scripts Manuals Check Lists | Courses | Published Papers Acknowledgements

 

Full installation download

This hyperlink supports the download of full installation package (the program, DLLs, Twinspan, Central Europaean Check List, Ellenberg Indicator Values).

Version 7.0.45   

Released updates of the JUICE.EXE file are available directly from the program.

All compiled versions were checked by NOD32 antivirus software.

New compilation of TWINSPAN algorithm (09-06-22; by Petr Smilauer) with fixed instability of clusters!

 

There is no warranty with this software, it comes as is, and is distributed in the hope that it can be useful. However, I try to solve problems and make espetially a technical support. My e-mail address is:

 

Many people have helped to make JUICE better by sending me an automatic information about program bugs, which is generated when the problem appears.

Thank you!

 

Informations

All users with Asian version of WINDOWS have to change the language from Japanese (Chinese etc.) to English.

The program supports only '.' decimal character. 

 

 

 

 


Comments for Czech users

Zde jsem pripravil ke stažení provizorní latinsko-ceský seznam druhu. Po natažení do programu se pro cévnaté rostliny objeví ceská jména, se kterými je možno pracovat spolecne se jmény latinskými. Tabulku je možné s ceskými jmény také exportovat. Myslím, že tato úprava by mohla zprístupnit fytocenologické výstupy širšímu okruhu lidí (správní úrady, ochrana prírody, lesnictví atd.). Druhový seznam by však bylo treba ješti nomenklatoricky sjednotit (nejlépe podle Klíce). Pokud shledáte takový seznam užitecný a pro sve ucely si jej upravíte nebo doplníte podle stávající nomenklatury, budu vám vdecný za jeho zpetné zaslání. Stejne tak by mne zajímalo, jestli tato funkce programu nikoho oslovila a má cenu na ní dále pracovat pro tyto úcely. Predem díky za odpovedi.

 

 

 

word to html converter html help workshop This Web Page Created with PageBreeze Free Website Builder  chm editor perl editor ide