Databáze rostlinných makrozbytků
České a Slovenské republiky

Publikace Citace
Bernardová (2009)Bernardová A. (2009): Paleoekologická studie prameniště v centru starosídelní oblasti. [Palaeoecological study of mire in the centre of an old-settlement area. Mgr thesis, in Czech]. Faculty of Science, The University of South Bohemia, České Budějovice.
Dohnal et Mejstřík (1963)Dohnal Z. & Mejstřík V. (1963): Das Moor Krásno im Slavkovský les (Keiserwald). Preslia 35: 199-209.
Dudová et al. (2010)Dudová L., Hájek M. & Hájková P. (2010): The origin and vegetation development of the Rejvíz pine bog and the history of the surrounding landscape during the Holocene. Preslia 82: 223-246.
Dudová et al. (2013)Dudová L., Hájková P., Buchtová H. & Opravilová V. (2013): Formation, succession and landscape history of Central-European summit raised bogs: A multiproxy study from the Hrubý Jeseník Mountains. The Holocene 23 (2): 230-242.
Dudová et al. (2014)Dudová L., Hájková P., Opravilová V. & Hájek M. (2014): Holocene history and environmental reconstruction of a Hercynian mire and surrounding mountain landscape based on multiple proxies. Quarternary Research 82: 107-120.
Fejfar et al. (1955)Fejfar O., Kneblová V., Dohnal Z. & Ložek V. (1955): Paleontologický a cenologický výzkum kvartérních sedimentů Ostravska v roce 1953. Antropozoikum 4/1954: 241-284.
Firbas (1927)Firbas F. (1927): Die Geschichte der nordböhmischen Wälder und Moore seit der letzten Eiszeit (Utntersuchungen in Polzengebiet). Beih. bot. Cbl. 43 II: 145-219.
Firbas (1929)Firbas F. (1929) in Opravil E. (1968): Přehled nálezů mechorostů z československého kvartéru. Acta musei Silesiae. Series A XVII.
Gálová (2013)Gálová A. (2013): Rekonstrukce historie vegetace mokřadů v Hodonínské Dúbravě s využitím analýzy makrozbytků. Diplomová práce. PřF MU, Brno.
Gálová et al. (2016)Gálová A., Hájková P., Čierniková M., Petr L., Hájek M., Novák J., Rohovec J. & Jamrichová E. (2016): Origin of a boreal birch bog woodland and landscape development on a warm low mountain summit at the Carpathian-Pannonian interface. The Holocene 26: 1112-1125.
Hájek et al. (2011)Hájek M., Horsák M., Tichý L., Hájková P., Dítě D. & Jamrichová E. (2011): Testing a relict distributional pattern of fen plant and terrestrial snail species at the Holocene scale: a null model approach. J. Biogeogr 38: 742-755.
Hájek et al. (2016)Hájek M., Dudová L., Hájková P., Roleček J., Moutelíková J., Jamrichová E. & Horsák M. (2016): Contrasting Holocene environmental histories may explain patterns of species richness and rarity in a Central European landscape. Quaternary Science Reviews 133: 48–61.
Hájková et al. (2011)Hájková P., Roleček J., Hájek M., Horsák M., Fajmon K., Polák M. & Jamrichová E. (2011): Prehistoric origin of the extremely species-rich semi-dry grasslands in the Bílé Karpaty Mts (Czech Republic and Slovakia). Preslia 83: 185-204.
Hájková et al. (2012a)Hájková P., Grootjans A, Lamentowicz M., Rybníčková E., Madaras M., Opravilová E., Michaelis D., Hájek M., Joosten H. & Wolejko L. (2012a): How a Sphagnum fuscum-dominated bog changed into a calcareous mire: the unique Holocene history of a Slovak spring-fed mire. Journal of Quaternary Science 27: 233-243.
Hájková et al. (2012b)Hájková P., Horsák M., Hájek M., Lacina A., Buchtová H. & Pelánková B. (2012b): Origin and contrasting succession pathways of the Western Carpathian calcareous fens revealed by plant and mollusc macrofossils. Boreas 41: 690-706.
Hájková et al. (2013)Hájková P., Jamrichová E., Horsák M. & Hájek M. (2013): Holocene historey of a Cladium mariscus-dominated calcareous fen in Slovakia: vegetation stability and landscape development. Preslia 85: 289-315.
Hájková et al. (2015a)Hájková P., Horsák M., Hájek M., Jankovská V., Jamrichová E. & Moutelíková J. (2015a): Using multi-proxy palaeoecology to test a relict status of refugial populations of calcareous-fen species in the Western Carpathians. The Holocene 25: 702-715.
Hájková et al. (2015b)Hájková P., Petr L., Horsák M., Rohovec M. & Hájek M. (2015b): Interstadial inland dune slacks in south-west Slovakia: a multi-proxy vegetation and landscape reconstruction. Quaternary International 357: 314-328.
Hájková et al. (2017a)Hájková P., Potůčková A. & Hájek M. (2017a): Zajímavé nálezy vzácných mechorostů ve starých sedimentech 2 (Interesting records of rare bryophytes in old fen deposits 2). Bryonora 59: 67-71.
Hájková et al. (2017b)Hájková P., Jamrichová E., Petr L., Dudová L., Roleček J., Gálová A., Dresler P., Novák J. & Hájek M. (2017b): Persistence of a vegetation mosaic in a peripheral region: could turbulent medieval history disrupt Holocene continuity of extremely species-rich grasslands? Vegetation History and Archaeobotany 27: 591–610.
Jamrichová et al. (2014)Jamrichová E., Hájková P., Horsák M., Rybníčková E., Lacina A. & Hájek M. (2014): Landscape history, calcareous fen development and historical events in the Slovak Eastern Carpathians. Vegetation History and Archaeobotany 23: 497-513.
Jamrichová et al. (2018)Jamrichová E., Gálová A., Gašpar A., Horsák M., Frodlová J., Hájek M., Hajnalová M. & Hájková P. (2018): Holocene development of two calcareous spring fens at the Carpathian-Pannonian interface controlled by climate and human impact. (submitted)
Jankovská (1970)Jankovská V. (1970): Ergebnisse der Pollen- und Grossrestanalyse des Moors “Velanská cesta” in Südböhmen. Folia Geobot. Phytotax. 5: 43-60.
Jankovská (1971)Jankovská V. (1971): The development of vegetation on the western slopes of the Bohemian-Moravian Uplands during the Late Holocene period: a study based on pollen and macroscopic analyses. Folia Geobot. Phytotax. 6: 281-302.
Jankovská (1980)Jankovská V. (1980): Paläogeobotanische Rekonstruktion der Vegetationsentwicklung im Becken Třeboňská pánev währends des Spätglazials und Holozäns. Vegetace ČSSR, A 11, Academia, Praha.
Jankovská (1984)Jankovská V. (1984): Late glacial finds of Pinus cembra L. in the Lubovnianská kotlina basin. Folia Geobot. Phytotax. 19: 323-325.
Jankovská (1987)Jankovská V. (1987): Entwicklung des Mores Mokré Louky bei Třeboň im Postglazial (paläoökologische Studie). Folia Geobot. Phytotax. 22: 197-216.
Jankovská (1989)Jankovská V. (1989): The evolution of Late-Glacial and Holocene vegetation in the vicinity of Světlá nad Sázavou (in the Western Forland of the Bohemian-Moravian Uplands). Folia Geobot. Phytotax. 24: 337-448.
Jankovská (2001)Jankovská V. (2001): Vegetation development in the western part of the Giant Mts. during the Holocene. Opera Corcontica 38: 11-19.
Kneblová (1956a)Kneblová V. (1956a): Nález holocénní flory v Křešticích u Litoměřic. Preslia 28: 113-124.
Kneblová (1956b)Kneblová V. (1956b): Paleobotanický výzkum pleistocénních sedimentů na Ostravsku v roce 1955. Antropozoikum 6: 365-388.
Kneblová (1957)Kneblová V. (1957): Die glaziale Flora in den pleistozän Sedimenten bei Brušperk im Ostrauer Gebiet. Anthropozoikum 7: 291-305.
Kneblová (1965)Kneblová V. (1965): Organické sedimenty a vývoj vegetace na Ostravsku a v oderské části Moravské brány během kvartéru. In: Macoun J., Šibrava V., Tyráček J. & Kneblová-Vodičková V. (eds), Kvartér Ostravska a Mor. brány, p. 155-277, Ústř. ústav geologický.
Kneblová-Vodičková (1959)Kneblová-Vodičková V. (1959): Entwicklung der Vegetation in Elster-Saale-Interglazial im Suchá-Stonava-Gebiet (Ostrava-Gebiet). Antropozoikum 9: 129-174.
Kneblová-Vodičková (1960)Kneblová-Vodičková V. (1960): Glaciální flóra v sedimentech u Českého Těšína. Anthropozoikum 10: 163-170.
Kneblová-Vodičková (1966)Kneblová-Vodičková V. (1966): Das Spätglazial im Moor bei Zalíbené in Ostböhmen. Preslia 38: 154-167.
Kotoučková (1963)Kotoučková V. (1963): Vývoj vegetace a stratigrafie Červené Blato. Disertace UK Praha.
Kozáková et al. (2014)Kozáková R., Pokorný P., Mařík J., Čulíková V., Boháčová I. & Pokorná A. (2014): Early to high medieval colonization and alluvial landscape transformation of the Labe valley (Czech Republic): evaluation of archaeological, pollen and macrofossil evidence. Vegetation History and Archaeobotany 23: 701-718.
Losert (1940a)Losert H. (1940a): Beitrage zu spät- und nacheizeitige Vegetationgeschichte Innerböhmens. I. Der Kommerner See. Beih. bot. Cbl. 60 B: 346-394.
Losert (1940b)Losert H. (1940b): Beitrage zu spät- und nacheizeitige Vegetationgeschichte Innerböhmens. II. Das Spätglazial von Wschetat. Beih. bot. Cbl. 60 B: 395-414.
Müller (1927)Müller F. (1927): Paläofloristische Untersuchungen dreier Hochmoore des Böhmerwaldes. Lotos 75: 53-80.
Němejc (1941)Němejc F. (1941): Příspěvky k paleobotanickému výzkumu travertinových sedimentů v Čechách. Rozpravy II tř. čs. ak. 51/27: 1-9.
Nováková (2000)Nováková D. (2000): Rekonstrukce paleoekologických poměrů rašelinišť NPR Adršpašsko-teplické skály metodou analýzy makrozbytků. DP depon in Knihovna katedry botaniky, UK Praha.
Opravil (1956)Opravil E. (1956): Výsledky orientačního sondování na vrchovišti v oblasti Keprník-Vozka v Hrubém Jeseníku. Přírod. sborn. Ostrav. kraje 17: 358-366.
Opravil (1959)Opravil E. (1959): Výsledky pylové analysy rašelinišť v oblasti Keprník-Vozka v Hrubém Jeseníku. Přírodovědný časopis Slezský 20: 301-321.
Opravil (1960)Opravil E. (1960): Paleobotanický rozbor palhaneckých terasových Štěrkopísků z Kateřinek u Opavy. Přírodovědný časopis Slezský 21: 385-391.
Opravil (1962)Opravil E. (1962): Stáří rašeliniště u Úvalna, okres Bruntál. Přírodovědný časopis Slezský 23: 225-230.
Opravil (1964a)Opravil E. (1964a): Květena mindelrisského interglaciálu z Ostravy-Muglinova. Časopis Slezského musea A13: 41-47.
Opravil (1964b)Opravil E. (1964b): Rostliny ze středověkých nálezů v Ostravě. Časopis Slezského musea A 14: 9-12.
Opravil (1966)Opravil E. (1966): Rostliny ze středověkých objektů v Plzni (Solní ulice). Časopis Národního musea odd. přírod. 135: 84-88.
Opravil (1984)Opravil E. (1984): Fosilní olšina (Alnetum) z nivy řeky Opavy. Časopis Slezského musea Opava 33: 65-72.
Opravil et Skácel (1966)Opravil E. & Skácel J. (1966): Subrecentní travertin od Ostravice v Moravskoslezských Beskydech. Časopis Slezského musea A 15: 47-50.
Peichlová (1977)Peichlová M. (1977): Paleogeobotanický výzkum mladoholocénního profilu u Rváčova (východní Čechy) [Palaeobotanical investigation of Late Holocene profile at Rváčov (Eastern Bohemia)]. Preslia 49: 67-90.
Petr et al. (2013)Petr L., Žáčková P., Grygar T., M., Píšková A., Křížek M. & Treml V. (2013): Šúr, a former late-glacial and Holocene lake at the westernmost margin of the Carpathians. Preslia 85: 289-315.
Petr et al. (2014)Petr L., Sádlo J., Žáčková P., Lisá L., Novák J., Rohovec J. & Pokorný P. (2014): Late-Glacial and Holocene Environmental History of an Oxbow Wetland in the Polabí Lowland (River Elbe, Czech Republic); a Context-Dependent Interpretation of a Multi-Proxy Analysis. Folia geobotanica 49: 137-162.
Pilous (1968)Pilous Z. (1968): Pleistozäne und holozäne Moose im Gebiete von Ostrava (Ostravsko). Preslia 40: 68-75.
Pišút et Procházka (2012)Pišút P. & Procházka J. (2012): Výsledky analýzy rastlinných makrozvyškov z výplne paleomeandra Dunaja pri obci Vrakúň (Žitný ostrov). Bull. Slov. Bot. Spoločn. 1: 87-101.
Plail (1927)Plail J. (1927): Pollenanalytische Untersuchungen einiger Hochmoore des Isergebirges. Mitt. Ver. Heimatkunde Jeschken-Isergaus 21: 112-128.
Pokorný (2002)Pokorný P. (2002): A high-resolution record of Late-Glacial and Early-Holocene climatic and environmental change in the Czech Republic. Quaternary International 91: 101-122.
Pokorný et al. (2006)Pokorný P., Boenke N., Chytráček M., Nováková K., Sádlo J., Veselý J., Kuneš P. & Jankovská V. (2006): Insight into the environment of a pre-Roman Iron Age hillfort at Vladař, Czech Republic, using a multi-proxy approach. Vegetation history and Archaeobotany 15: 419-433.
Potůčková (2014)Potůčková A. (2014): Rekonstrukce paleoenvironmentálních poměrů lokality Šúr během pozdního glaciálu a holocénu pomocí znalostí recentní vegetace. Diplomová práce, Univerzita Karlova.
Procházka et al. (2015)Procházka J., Pišút P. & Jamrichová E. (2015): Zazemňovanie Gbelčianskej depresie počas holocénu vo svetle analýzy rastlinncýh makrozvyškov (profil Nová Vieska 2). Geografický časopis 67: 80-103.
Puchmajerová (1944a)Puchmajerová M. (1944a): Rašeliniště Moravsko-slezských Beskyd. Rozpr. II. tř. čs. ak. 54: 1-29.
Puchmajerová (1944b)Puchmajerová M. (1944b): Rašeliniště u velkého Dářska podle rozborů rašeliny. Sborník České akademie technické 18: 451-483.
Puchmajerová (1945)Puchmajerová M. (1945): Slatiny Úvalu hornomoravského. Věstn. král. spol. nauk, tř. mat-fys: 1-14.
Puchmajerová (1947)Puchmajerová M. (1947): Rašeliniště na Rakovnicku. Zprávy Stát. výzk. úst. lesn. ČSR 1: 78-95.
Rudolph (1931)Rudolph K. (1931): Palaeofloristische Untersuchung einiger Moore in der Umgebung von Marienbad. Lotos 79: 93-117.
Rudolph (1936)Rudolph K. (1936): Mikrofloristische Untersuchung tertiärer Ablagerungen im nördlichen Böhmen. Beith. bot. Cbl. 54 B: 244-328.
Rudolph (1937)Rudolph K. (1937): Die Soos bei Franzensbad, ein verchwindenes Naturdenkmal. Natur Heimat 8: 1-13.
Rudolph et Firbas (1925)Rudolph K. & Firbas F. (1925): Paläofloristische und stratigrapische Untersuchungen böhmischer Moore. Die Hochmoore des Erzgebirges. Beih. Bot. Cbl. 61: 1-162.
Rudolph et Firbas (1927)Rudolph K. & Firbas F. (1927): Paläofloristische und stratigrapische Untersuchungen böhmischer Moore III. Die Moore des Riesengebirges. Beih. bot. Cbl. 43 B: 69-144.
Rybníček et Rybníčková (1968)Rybníček K. & Rybníčková E. (1968): The history of flora and vegetation on the Blato mire in southeast Bohemia (palaeoecological study). Folia Geobot. Phytotax. 3: 117-142.
Rybníček et Rybníčková (1974)Rybníček K. & Rybníčková E. (1974): The Origin and Development of Waterlogged Meadows in the Central Part of the Šumava Foothills. Folia Geobot. Phytotax. 9: 45-70.
Rybníček et Rybníčková (1985)Rybníček K. & Rybníčková E. (1985): Palaeogeobotanical Evaluation of the Holocene Profile from the Řežabinec Fish-pond. Folia Geobot. Phytotax. 20: 419-437.
Rybníček et Rybníčková (2009)Rybníček K. & Rybníčková E. (2009): Precultural vegetation in the western foothils of the Kremnické vrchy Mts in central Slovakia and its transformation by man. Preslia 81: 423-437.
Rybníčková et al. (1975)Rybníčková E., Rybníček K. & Jankovská V. (1975): Palaeoecological investigations of buried peat profiles from the Zbudovská blata marshes, Southern Moravia. Folia Geobot. Phytotax. 10: 157-178.
Rybníčková et al. (2005)Rybníčková E., Hájková P. & Rybníček K. (2005): The origin and development of spring fen vegetation and ecosystems - palaeoecological results. In: Poulíčková A., Hájek M. & Rybníček K. Ecology and palaeoecologyof spring fens of the West Carpathians. Palacký university press, , pp. 29–62.
Rybníčková et Rybníček (1972)Rybníčková E. & Rybníček K. (1972): Erste Ergebnisse paläogebotanischer Untersuchungen des Moores bei Vracov, Südmähren. Folia Geobot. Phytotax. 7: 285-308.
Rybníčková et Rybníček (1988)Rybníčková E. & Rybníček K. (1988): Holocene palaeovegetation and palaeoenvironment of the Kameničská kotlina basin (Czechoslovakia). Folia Geobot. Phytotax. 23: 285-301.
Rybníčková et Rybníček (1992)Rybníčková E. & Rybníček K. (1992): The environment of the Pavlovian - palaeocological result from Bulhary, South Bohemia. Proc. Pan-Europ. Palaeobot. Conf., Vienna 1991: 73-79.
Rybníčková et Rybníček (2006)Rybníčková E. & Rybníček K. (2006): Pollen and macroscopis analyses of sediments from two lakes in the High Tatra mountains, Slovakia. Veget. Hist. Archeobot. 15: 345-356.
Šafránková (2006)Šafránková J. (2006): Nástin vývoje dvou postglaciálních jezer na Třeboňsku na základě analýzy rostlinných makrozbytků. Dipl. práce, Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Salaschek (1936)Salaschek H. (1936): Paläeofloristische Untersuchungen mähris-schlesischer Moore. Beih. bot. Cbl. 54 B: 1-58.
Šolcová et al. (2018)Šolcová A., Petr L., Hájková P., Petřík J., Tóth P., Rohovec J., Bátora J. & Horsák M. (2018): Early and middle Holoceneecosystem changes at the Western Carpathian/Pannonian border driven by climate and Neolithic impact. Boreas. DOI 10.1111/bor.12309
Speranza et al. (2000)Speranza A., Hanke J., van Geel B. & Fanta J. (2000): Late-Holocene human impact and peat development in the Černá Hora bog, Krkonoše Mountains, Czech Republic. The Holocene 10: 575-585.
Štěpánová (1930)Štěpánová M. (1930): Studie o vývoji jihočeských rašelin. Spisy Přírod. fakulty KU č. 108: 1-48.
Vočadlová et al. (2015)Vočadlová K., Petr L., Žáčková P., Křížek M., Křížová L. Hutchinson S. M. & Šobr M. (2015): The Lateglacial and Holocene in Central Europe: a multi-proxy environmental record from the Bohemian Forest, Czech Republic. Boreas 44: 769-784.