VÁNOČNÍ BESÍDKA BOTANICKÉHO KROUŽKU + VOLBY 1996
 
Točité schody:
vlevo Vítek Grulich, vpravo Luboš Tichý
slepý sešup po schodech
Po divadelním představení Tři mošničky pro Epizoochorku, při němž se všichni smáli až se za břicho popadali, již začalo jít do tuhého. "B6" přikročila k volbě vůdce pro rok 1997. Sedm adeptů na tento významný post se (ne)dobrovolně utkalo v následujících disciplínách: délka vlasů, běh shora dolů po točitém schodišti se zavázanýma očima, pantomima - předvést svoji oblíbenou houbu, složit ódu na "B6" a uvařit volební houbový pokrm.
Při řešení těchto náročných úkolů všichni účastníci konkursu projevili pozoruhodné schopnosti, o kterých snad sami neměli do té doby tušení. Při některých disciplínách se dokonce křeslo dosavadního vůdce Petra Hroudy povážlivě otřáslo. Ale vše zachránil vynikající houbový guláš (viz recepty). Ostatní adepti na vůdcovský trůn se vůbec nenamáhali pro vyhladovělou porotu přichystat cokoliv vhodného k požití, což jim znemožnilo další postup.
Nepředbíhejme však a pohlédněme na urputné klání konané dne 17. 12. 1996 na KSBG s odstupem času a okem nezaujatého pozorovatele. Pro hodnocení "B6" použila modifikovanou stupnici Braun-Blanquetovu, kterou zde přinášíme spolu s přehledem výsledků v jednotlivých disciplínách.
 
Braun-Blanquetova stupnice (modifikovaná podle "B6"):
r   -  budižkničemu
+  -  nemehlo
1  -  nic moc
2  -  ujde
3  -  není špatný
4  -  docela dobrý
5  -  tak jo
 
Jméno adepta
(v původním znění) 
 délka 
vlasů
 čas běhu 
(s)
 báseň 
 
 pantomima 
- houba
 houbový pokrm 
 
Milan Ch.
+
19:54    1
5
prášivka          5
-
Hrouďas
5
14:36    4
5
hadovka           4
guláš, 2 druhy   5
Broněk
+
13:23    5
5
Hrouďas**       5
-
Jiřička
4
21:06    r
4
lysohlávka       4
-
Luboš
2
17:33    3
*
 ucho Jidášovo  4 
-
Grulich
4
20:38    +
5
plíseň             5
-
Vlastík
3
18:12    2
5
houba mycí     5
-
*  báseň zmizela v propadlišti dějin i s bodovým hodnocením                   **  syn.: Houba
 
Většina podaných výkonů, ať již nás jakkoli oslnily, byla neopakovatelná a s ohledem na technické podmínky též nezachytitelná audio-vizuální technikou. Jedinou světlou výjimku tvoří básně oslavující Botanickou Šestku, které i bez souhlasu autorů velice rádi zveřejňujeme. Zařadili jsme i dobrovolný (a nutno dodat, že velmi zdařilý) příspěvek jednoho z pozorovatelů. Případnou patetičnost přednesu bohužel reprodukovat nedokážeme.
Pasování vůdce B6 pro sezónu 1997 -
v hlavní roli Vladimír Řehořek a dubo-chmelová sukovice
pasování vůdce B6 dubovou sukovicí
 
(Publikováno ve Sborníku prací a studií Botanické šestky MU Brno 1996-1998.)

Titulní stránka Katedry systematické botaniky a geobotaniky