Lidé

Doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
Docent
(+420) 549 493 351
Petr Bureš je docentem v oboru botanika na Masarykově univerzitě. Vede pracovní skupinu biosystematika rostlin. Jeho výzkum se zaměřuje na různé aspekty evoluce rostlin, kterými jsou zejména mezidruhová hybridizace, evoluce holocentrických chromosomů (nejen u rostlin), adaptivní evoluce velikosti genomu, evoluční důsledky centromerického drajvu. K jeho vědeckým zájmům patří i klasická rostlinná taxonomie – především rodů Cirsium a Eleocharis. K základním otázkám jeho výzkumu patří: Proč se některé druhy mohou v přírodě křížit extrémně často, zatímco jiné vůbec nebo jen vzácně (ačkoli k tomu mají spoustu příležitostí)? Má přirozená mezidruhová hybridizace nějaký dopad na vlastnosti často se křížících druhů? Byla větší rezistence holocentrických chromosomů proti klastogenním účinkům záření důvodem, proč právě organizmy s tímto typem chromosomů patřily k prvním kolonizátorům souše před půl miliardou let? Může soupeření homologických chromosomů o přežití při vzniku samičích gamet ovlivnit obrovskou divergenci ve velikosti chromosomů a genomů krytosemenných rostlin? Je autorem nebo spoluautorem více než 90 vědeckých článků nebo knižních kapitol. Jako supervisor vedl více než 65 bakalářských, diplomových či doktorských studentů. Je garantem magisterského studijního programu Botanika. Vede základní přednášku z fylogeneze a diverzity vyšších rostlin, přednáší však také třeba dějiny biologických věd nebo informační zdroje v botanice a vede i biosystematický seminář.

Studijní materiály

Tvorba & správa P. Veselý, 2023
Poštovní adresa
Kotlářská 267/2,
611 37, Brno, Česká republika
Adresa pracoviště
Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5 (budova D31),
625 00, Brno, Česká republika