Zázemí pro kultivaci

Skleník

Pro některé experimenty využíváme pěstební skleník s LED osvětlením, regulovatelnou teplotou a vlhkostí.


Skleník s pěstebními stoly

Klimatické komory

K dispozici máme čtyři klimatické komory, kde lze nastavit světelný režim, vlkost a teplotu pro plně kontrolovamé podmínky experimentů.


Místnost s klimatickými komorami

Vnitřní prostor klimatické komory

Kultivační místnost

V kultivační místnosti pěstujeme rostliny v kontrolovaných podmínkách s teplotou 20 °C a nízkou vlhkostí. Zejména se jedná o standardy pro průtokovou cytometrii.


Pěstební stoly s osvětlením

Substrátová místnost

Tato místnost představuje zázemí pro zakládání a vyhodnocování experimentů, přesazování pokusných rostlin a pro manipulaci s pěstebními substráty.


Stoly k přesazování rostlin

Experimentální zahrada

Na experimentální zahradě jsou terasovité záhony na severním svahu, což snižuje v létě výpar. Pěstujeme zde rostliny k experimentům náročnějším na plochu, dále zde je sbírka pcháčů a mokřadních druhů šáchorovitých a sítinovitých.


Celkový pohled na terasy odspodu

Sbírka mokřadních druhů

Společné zázemí ústavu

K dispozici máme knihovnu Ústavu botaniky a zoologie a Herbář Masarykovy univerzity, které sdílíme s ostatními pracovními skupinami na ústavu.


Knihovna Ústavu botaniky a zoologie

Herbář Masarykovy univerzity
Tvorba & správa P. Veselý, 2023
Poštovní adresa
Kotlářská 267/2,
611 37, Brno, Česká republika
Adresa pracoviště
Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5 (budova D31),
625 00, Brno, Česká republika