Laboratoře

Laboratoř molekulární systematiky

Provádíme běžné molekulární metody jako jsou izolace, elektroforéza, měření koncentrace, kvantifikace a hybridizace DNA, RNA a proteinů, stejně jako amplificaci DNA a RNA, klonování fragmentů DNA v bakteriích, C0t analýzy, atd... na což máme odpovídající vybavení. Taktéž provozujeme GMO laboratoř s certifikací Ministerstva životního prostředí.


Celkový pohled na hlavní laboratoř

Centrální laboratorní stůl pro přípravu vzorků

Místnost zařízená jako GMO laboratoř

Místnost vybavená PCR cyclery.

Místnost pro elektroforézu vzorků

Místnost pro vizualizaci gelů

Laboratoř průtokové cytometrie

Zaměřujeme se na měření relativního a absolutního obsahu jaderné DNA a AT/GC genomického poměru u rostlin. K tomu využíváme sedm průtokových cytometrů (CyFlow ML/200 mW se zeleným laserem proměření extrémně malých genomů, dva páry CyFlow ML/UV-LED & CyFlow ML/100 mW se zeleným laserem pro současné měření obsahu GC bází, CyFlow ML/100 mW se zeleným laserem a Ploidy Analyser PA-1/HBO-lamp).


Cytometrická laboratoř 1

Cytometrická laboratoř 2

Místnost pro přípravu vzorků

Karyologická laboratoř

Provádíme počítání chromozomů a epifluorescentní zobrazení rostlinných pletiv. Počítač připojený k mikroskopu umožňuje dokumentaci a je vybaven programem Cell^F program. Nejčastěji je využíván k měření velikostí průduchů.


Hlavní část laboratoře s mikroskopy Olympus BX-51 a Olympus SZH10

Společné zázemí laboratoří

Pro hladký chod laboratoří máme k dispozici mísnosti, kde jsou umístěny výrobníky ledu, destilované a demineralizované vody a hlubokomrazicí boxy pro uschování vzorků.


Hlavní místnost laboratorního zázemí

Hlubokomrazicí boxy
Tvorba & správa P. Veselý, 2023
Poštovní adresa
Kotlářská 267/2,
611 37, Brno, Česká republika
Adresa pracoviště
Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5 (budova D31),
625 00, Brno, Česká republika