Lidé

Mgr. Pavel Veselý, Ph.D.
Odborný pracovník
(+420) 549 498 098
Pavel Veselý vystudoval učitelství matematiky a biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a následně pokračoval v doktorském studiu na Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty. V roce 2015 úspěšně obhájil disertační práci na téma: „Vznikly největší genomy rostlin jako součást adaptace na geofytní strategii?“. Podílí se na řešení, analýzách a interpretacích aktuálních témat. Srdečním tématem jsou však i nadále otázky týkající se geofytů. Vede praktickou přednášku Evoluční morfologie rostlin a exkurzní předmět Chráněná území Brna a okolí 1 a 2. Rád cestuje po Mediteránu a vápencových oblastech. Ve volném čase je také nadšeným zahradníkem a pěstitelem okrasných i užitkových rostlin.

Materiály a utility ke stažení

Tvorba & správa P. Veselý, 2020
Poštovní adresa
Kotlářská 267/2,
611 37, Brno, Česká republika
Adresa pracoviště
Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5 (budova A31),
625 00, Brno, Česká republika