Tematické oblasti

Časová dotace na jednu prezentaci je 15 minut + 5 minut pro diskuzi.

Následující tematické oblasti jsou obvyklé a slouží pro inspiraci, je možné zaslat i příspěvek k jinému relevantnímu tématu. Organizační výbor si vyhrazuje právo posoudit vhodnost zaměření prezentace/příspěvku pro konferenci.

Tematické oblasti:

  1. Vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů
  2. Inovace, technologie a přístupy v přírodovědném vzdělávání
  3. Přírodovědné kurikulum a jeho inovace
  4. Badatelsky orientovaná výuka
  5. Evaluace v přírodovědném vzdělávání
  6. Metodologické aspekty výzkumu v didaktice přírodních věd

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info