Program

U jednotlivých prezentací jsou z důvodů lepší čitelnosti uvedení pouze prezentující autoři. Spoluautoři budou řádně uvedeni ve sborníku abstraktů a sborníku konference.

 • 1. den

  23. 6. 2021 Středa

  8:00–9:00    připojování účastníků, technické informace

  9:00–9:45    zahájení konference

  Úvodní slovo doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. (děkan PřF MU)

  a prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. (ktd. Učitelství a didaktiky chemie, PřF, UK)

   

  9:45–10:45    plenární přednáška a diskuze

   

  Šmejkal Petr: Školní měřicí systémy - kámen mudrců nebo Pandořina skříňka?

   

  10:50–12:00    dopolední sekce

   

  Honskusová Linda: Schopnost budoucích učitelů „všímat si“ během pandemie

   

  Režňák Jakub: Informační zdroje ve výuce chemie

   

  Mišianiková Anna: Vplyv bádateľskej výučby biológie na úroveň vedomostí, zručností a spôsobilostí žiakov

   

  12:00–13:15    obědová pauza

  13:15–14:55    odpolední sekce

  Szarka Katarina: Použitie vybraných prvkov výrokovej logiky implementovaných do úloh s rôznym predmetovo- špecifickým kontextom

   

  Métioui Abdeljalil: Aristotle, Galileo, Newton and the Students Conceptions about the Falling Objects

   

  Jurmanová Jana: Distanční výuka fyzikálních praktik - výzva a její realizace

   

  Koperová Dominika: K validizácii bipolárnej výrokovej škály pre identifikáciu miskoncepcií v oblasti poznatkov o stavbe atómu

   

  14:55–15:10    coffee break

   

  15:10–18:20    večerní sekce

   

  Ryhzova Oxana: Experience in Teaching Chemistry to Humanities Students with a Highly Heterogeneous Basic Chemistry Education

   

  Pavlíková Michaela: Mobilní aplikace jako prostředek podpory výuky přírodních věd

   

  Richtr Václav: Výzkumný experiment v přípravě budoucích učitelů chemie

   

  Rusek Martin: Úspěšnost studentů v programech zaměřených na chemii a její učitelství v řešení základních chemických výpočtů

   

  Kubrická Jana: CLIL (Content and Language Integrated Learning) pro studenty učitelství na PřF: "scaffolding" v přípravě hodiny

   

  Vojíř Karel: Variabilita úloh v českých učebnicích chemie pro základní školy: trendy a typické zpracování

   

  Ondová Veronika: Digitálne nástroje ako súčasť vzdělávania učiteľov geografie na základných školách v online prostredí

   

  Chroustová Kateřina: Podpora bezpečné a praktické výuky chemie: Ukázky z videodatabáze školních chemických pokusů

 • 2. den

  24. 6. 2021 Čtvrtek

  9:00–10:00    plenární přednáška a diskuze

  Kotuľáková Katarína: Učiteľ v kontexte rozvoja prírodovednej gramotnosti alebo „na učiteľovi záleží“

   

  10:05–12:10    dopolední sekce

   

  Ganajová Mária: Rozvíjanie systémového myslenia pri výučbe anorganickej chémie

   

  Chlebounová Irena: Jak distanční vyučování podpořilo badatelsky orientovanou výuku chemie

   

  Lešková Andrea: Aplikácia predikčnej karty počas dištančnej formy výučby biológie na gymnáziu

   

  Bartoňová Markéta: Výukové materiály pro integrovanou přírodovědnou výuku

   

  Feltl Tomáš: Školní měřící systémy a programování? To jako vážně?

   

  12:10–13:15    obědová pauza

   

  13:15–14:55    odpolední sekce

   

  Jáč Martin: Didaktické formalismy ve výuce přírodopisu a biologie

   

  Csachová Stela: Potenciál skečnoutingu ako nástroja na podporu učenia sa žiakov

   

  Štrofová Jitka: Chemické experimenty nejen pro chemiky

   

  Břížďala Jan: Úspěšnost žáků při řešení matematicky zaměřených chemických úloh

   

  14:55–15:30    coffee break

   

  15:30–18:20    večerní sekce

   

  Hrdlička Jan: Využití stanovení celkového uhlíku pro výpočet obsahu spalitelných látek a transformace postupu do výuky chemie

   

  Šrámek Martin: Náročnost chemických úloh vyplývající z analýzy přijímacího řízení na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy

   

  Sirotek Vladimír: Chemické experimenty s vybranými přechodnými kovy a jejich sloučeninami ve výuce chemie

   

  Trudel Louis: The Social Representations of Children about Water Pollution in Their Environment

   

  Kopek-Putala Wioletta & Nodyznska Malgorzata: Jak různé metody a techniky práce ovlivňují vývoj chemických kompetencí u studenta s dysfunkcí

   

  Hurný David: Úlohy ze středoškolské chemie pro badatelsky orientovanou výuku 2

   

  Tóthová Martina: Využití eye-trackingu ve výzkumu v didaktice přírodovědných oborů: předběžné výsledky systematické rešerše

   

  18:20–18:25    ukončení konference

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info