Vědecký výbor

Členové vědeckého výboru recenzují příspěvky do sborníku konference. Recenzní řízení proběhne po konferenci, v červenci a srpnu 2021.

 • Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
 • Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc., Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
 • Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., Univerzita P. J. Šafárika, Košice, Slovensko
 • Prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. - Trnavská univerzita, Trnava, Slovensko
 • Doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc., Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • RNDr. Martin Jáč, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika 
 • Doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, Ph.D., Univerzita M. Bela, Banská Bystrica, Slovensko
 • Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc., Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika
 • Doc. Mgr. Małgorzata Nodzyńska, Ph.D., Pedagogická univerzita, Krakow, Polsko
 • Prof. RNDr. Miroslav Prokša, Ph.D., Univerzita J. A. Komenského, Bratislava, Slovensko
 • Doc. Andrej Šorgo, Dr., Univerzita Maribor, Maribor, Slovinsko

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info