Příspěvky

Přenášející si mohou vybrat jednu z několika možností, jak publikovat svůj příspěvek:

  • ve sborníku konference. Sborník konference bude zveřejněn online zde.
  • v časopise Biologie, Chemie, Zeměpis. Přijímá příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce, vydavatelem je Pedagogická fakulta Karlovy univerzity v Praze
  • v časopise Biológia, Ekológia, Chémia. Přijímá příspěvky ve slovenském a českém jazyce, vydavatelem je Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
  • v časopise SciED. Přijímá příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce. Preferuje příspěvky v anglickém jazyce. Vydavatelem je Pedagogická fakulta Karlovy univerzity v Praze.

Publikování ve sborníku konference

Příspěvky budou publikovány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Příspěvky prosím zasílejte do 31. 7. 2021 na e-mail didsci@sci.muni.cz. Součástí publikace je recenzní řízení, které proběhne v červenci a srpnu 2021.

Pro napsání příspěvku prosím využijte šablonu, která bude zveřejněna zde.

Publikování ve vybraných časopisech

Na přání autora je možné příspěvek zaslat do některého ze zmíněných časopisů. Příspěvky je nutné zaslat do 31. 7. 2021 na e-mail didsci@sci.muni.cz ve formátu předepsaném daným časopisem spolu s poznámkou, ve kterém časopise si přejete příspěvek publikovat. Příspěvky podléhají recenznímu řízení a rozhodnutí o jejich publikovaní je plně v režii redakční rady daného časopisu.

Odkazy na pokyny pro autory jednotlivých časopisů:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info