KURZ POLÁRNÍ EKOLOGIE

GEoVĚDY

Search: 

NOVINKY    PODPORA    PARTNEŘI    TÉMATA    O NÁS

podpora

   

Kurz polární ekologie – geovědy (NF-CZ07-ICP-1-032-2014) je finančně podporován z programu Norských fondů a fondů EHP v rámci 1. etapy projektů institucionální spolupráce – Spolupráce vysokých škol a stipendia (CZ07). Realizace projektu probíhá pod záštitou a za podpory Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno.


PODPOŘENO:

logo

Copyright © 2015 - All Rights Reserved -

Template by OS Templates