Informace k Open Science Roadshow na PřF MU

03/2021
Odesláno 10. 5. 2021, 9:05  |  English

Newsletter pro zaměstnance

Open Science Roadshow

Vážené kolegyně,
vážení kolegové z PřF MU,

srdečně Vás zvu na přírodovědecké setkání Open Science Roadshow. Kolegové, kteří pracují na přípravě univerzitní strategie, nám představí – například – jak budeme více otevírat přístup k výsledkům naší vědecké práce, co nás čeká při FAIRifikaci vědeckých dat a jak nám s tím pomůžou datoví stevardi a stevardky. Otevřenost vědy a vědeckých dat jsou zásadní témata 21. století, ke kterým se vedení PřF hrdě hlásí a podporuje je jako standard pro naši budoucí práci.

Zvu Vás k aktivnímu zapojení do přípravy a uvádění univerzitní strategie do života. Dopředu se těším na Vaši účast, reakce a podněty.

Luděk Bláha, proděkan

út 18. 5.

Open Science Roadshow 

Cílem Open Science Roadshow na MUNI je na jednotlivých HS představit návrh Strategie Open Science MUNI na roky 2022−2028 a získat zpětnou vazbu od akademických a vědecko-výzkumných pracovníků, aby dokument mohl být dopracován do finální podoby a na podzim 2021 předložen vedení univerzity ke schválení. 

Využijte tuto unikátní možnost ovlivnit směřování univerzity v oblasti Open Science z pohledu Vaší fakulty.

Téma Open Science je také součástí nové personální strategie Přírodovědecké fakulty MU, HR Award/HRS4R.

Setkání pro akademickou a vědecko-výzkumnou obec Přírodovědecké fakulty se uskuteční 18. 5. 2021 od 13:00 do 15:00 online pomocí aplikace MS Teams.  Registrace na akci zde (na základě registrace Vám bude pro Vaše pohodlí zaslán odkaz pro připojení den před akcí). Přímý vstup do virtuální místnosti zde.

Zúčastněte se Open Science Roadshow na naší fakultě 18. 5. 2021

Publikujete? Produkujete výzkumná data? Přijďte se seznámit s připravovanou Strategií Open Science MUNI na roky 2022−2028 a diskutovat o její možné podobě.

Co je to Open Science?

Open Science (otevřená věda) je podle článku Open science is a research accelerator hnutím za zpřístupnění vědeckého výzkumu (včetně publikací, dat, vzorků a softwaru) a jeho šíření na všech úrovních společnosti, amatérské i profesionální. Otevřená věda je také chápana jako transparentní a dostupný soubor znalostí, které jsou sdíleny a rozvíjeny v síti vědecké spolupráce, jak se dočtete zde. Open Science zahrnuje postupy jako jsou:

  • publikování probíhajícího výzkumu,
  • kampaň za Open Access (otevřený přístup k informacím),
  • povzbuzování vědců k trénování Open notebook science zpřístupňující výzkum už od prvotních výzkumných poznámek či laboratorních deníků
  • a postupy obecně usnadňující publikování i sdělování vědeckých poznatků.

Vznikající Strategie Open Science MUNI

A jak je na tom s Open Science naše univerzita? Jak uvádí Open Science manažer MUNI, Jiří Marek z UVT MUNI: „Téma Open Science neboli ‘moderní zpřístupnění a správa vědeckých výsledků’ v akademických a vědecko-výzkumných kruzích rezonuje čím dál více. Jak na poli mezinárodním a evropském (iniciativa European Open Science Cloud nebo rámcový program Horizon Europe), tak již postupně i na poli domácím. Masarykova univerzita v Open Science nechce být pozadu, a proto připravuje Strategii Open Science MUNI na roky 2022−2028, aby svým pracovníkům adaptaci na blížící se změny vědecké praxe co nejvíce ulehčila. Strategie se primárně zaměřuje na oblasti Open Access (otevřený přístup k vědeckým publikacím) a FAIR Data (výzkumná data),uzavírá Marek.

Jelikož toto Open Science je a bude důležitou součástí podpory vědy v nadcházejících letech, je podle Marka klíčové získat zpětnou vazbu akademických a vědecko-výzkumných pracovníků – tedy klíčových příjemců těchto strategických opatření, a seznámit je s plánovanými kroky na univerzitní úrovni. Téma je vnímáno jako nový typ infrastruktury pokročilých vědeckých služeb.

Téma Open Science je také součástí nové personální strategie Přírodovědecké fakulty MU, HR Award/HRS4R.

© 2021
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram