Zúčastněte se Open Science Roadshow na naší fakultě 18. 5. 2021

Publikujete? Produkujete výzkumná data? Přijďte se seznámit s připravovanou Strategií Open Science MUNI na roky 2022−2028 a diskutovat o její možné podobě.

7. 5. 2021 Zuzana Jayasundera

Co je to Open Science?

Open Science (otevřená věda) je podle článku Open science is a research accelerator hnutím za zpřístupnění vědeckého výzkumu (včetně publikací, dat, vzorků a softwaru) a jeho šíření na všech úrovních společnosti, amatérské i profesionální. Otevřená věda je také chápana jako transparentní a dostupný soubor znalostí, které jsou sdíleny a rozvíjeny v síti vědecké spolupráce, jak se dočtete zde. Open Science zahrnuje postupy jako jsou:

Elementy Open Science podle prezentace UNESCO (17. února 2021).

Vznikající Strategie Open Science MUNI

A jak je na tom s Open Science naše univerzita? Jak uvádí Open Science manažer MUNI, Jiří Marek z UVT MUNI: „Téma Open Science neboli ‘moderní zpřístupnění a správa vědeckých výsledků’ v akademických a vědecko-výzkumných kruzích rezonuje čím dál více. Jak na poli mezinárodním a evropském (iniciativa European Open Science Cloud nebo rámcový program Horizon Europe), tak již postupně i na poli domácím. Masarykova univerzita v Open Science nechce být pozadu, a proto připravuje Strategii Open Science MUNI na roky 2022−2028, aby svým pracovníkům adaptaci na blížící se změny vědecké praxe co nejvíce ulehčila. Strategie se primárně zaměřuje na oblasti Open Access (otevřený přístup k vědeckým publikacím) a FAIR Data (výzkumná data),uzavírá Marek.

 Jelikož toto Open Science je a bude důležitou součástí podpory vědy v nadcházejících letech, je podle Marka klíčové získat zpětnou vazbu akademických a vědecko-výzkumných pracovníků – tedy klíčových příjemců těchto strategických opatření, a seznámit je s plánovanými kroky na univerzitní úrovni. Téma je vnímáno jako nový typ infrastruktury pokročilých vědeckých služeb.

 Téma Open Science je také součástí nové personální strategie Přírodovědecké fakulty MU, HR Award/HRS4R.

Taxonomie Open science. Dostupné na: https://figshare.com/articles/Open_Science_Taxonomy/1508606.

Zapojte se do Open Science Roadshow i vy!

Cílem Open Science Roadshow na MUNI je na jednotlivých HS představit návrh Strategie Open Science MUNI na roky 2022−2028 a získat zpětnou vazbu od výzkumných pracovníků, aby dokument mohl být dopracován do finální podoby a na podzim 2021 předložen vedení univerzity ke schválení. 

Pozvánka

Využijte tuto unikátní možnost ovlivnit směřování univerzity v oblasti Open Science z pohledu Vaší fakulty. Setkání na Přírodovědecké fakultě se uskuteční 18. 5. 2021 od 13:00 do 15:00 online pomocí aplikace MS Teams. Registrace na akci zde (na základě registrace Vám bude pro Vaše pohodlí zaslán odkaz pro připojení den před akcí). Přímý vstup do virtuální místnosti zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.