Open Science Roadshow

  • 18. května 2021
    13:00 – 15:00
  • Online pomocí aplikace MS Teams.  Registrace na akci zde (na základě registrace Vám bude pro Vaše pohodlí zaslán odkaz pro připojení den před akcí). Přímý vstup do virtuální místnosti zde.
Bez popisku
Bez popisku

Téma Open Science neboli “moderní zpřístupnění a správa vědeckých výsledků” v akademických a vědecko-výzkumných kruzích rezonuje čím dál více. Jak na poli mezinárodním a evropském (iniciativa European Open Science Cloud nebo rámcový program Horizon Europe), tak již postupně i na poli domácím. Masarykova univerzita v Open Science nechce být pozadu, a proto připravuje Strategii Open Science MUNI na roky 20222028, aby svým pracovníkům adaptaci na blížící se změny vědecké praxe co nejvíce ulehčila. Strategie se primárně zaměřuje na oblasti Open Access (otevřený přístup k vědeckým publikacím) a FAIR Data (výzkumná data).

Jelikož téma je a bude důležitou součástí podpory vědy v nadcházející době, je klíčové získat zpětnou vazbu akademických a vědecko-výzkumných pracovníků – tedy klíčových příjemců těchto strategických opatření, a seznámit je s plánovanými kroky na univerzitní úrovni. Téma totiž již není vnímáno pouze jako politika nebo deklarace, ale jako nový typ infrastruktury pokročilých vědeckých služeb.

Téma Open Science je také součástí nové personální strategie Přírodovědecké fakulty MU, HR Award/HRS4R.

Cílem Open Science Roadshow na MUNI je na jednotlivých HS představit návrh Strategie Open Science MUNI na roky 2022−2028 a získat zpětnou vazbu od akademických a vědecko-výzkumných pracovníků, aby dokument mohl být dopracován do finální podoby a na podzim 2021 předložen vedení univerzity ke schválení. 

Využijte tuto unikátní možnost ovlivnit směřování univerzity v oblasti Open Science z pohledu Vaší fakulty.

Setkání pro akademickou a vědecko-výzkumnou obec Přírodovědecké fakulty se uskuteční 18.5.2021 od 13:00 do 15:00 online pomocí aplikace MS Teams.  Registrace na akci zde (na základě registrace Vám bude pro Vaše pohodlí zaslán odkaz pro připojení den před akcí). Přímý vstup do virtuální místnosti zde.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.