Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Oddělení fyziologie a anatomie rostlin

Pozvánka na přednášku

Srdečně vás zveme na přednášku našeho hosta, která se bude konat ve čtvrtek 21.3.2019 ve 14h v místnosti 335/A11.

 

Přednášející: RNDr. Michal Goga, Ph.D. (Ústav biologických a ekologických věd, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach)

Název přednášky: Identifikácia sekundárnych metabolitov lišajníkov a ich biologický a ekologický potenciál