Živočichové

V rámci projektu Ptačí, netopýří a hmyzí úkryty v botanické zahradě, který zorganizovalo Sdružení přátel botanické zahrady, byly v září 2012 za peníze dobrovolných dárců zakoupeny budky a rozvěšeny v zahradě a areálu fakulty.

V botanické zahradě žije množství různých živočichů, i když je to zahrada uprostřed rušného města. Brno má velké plochy parků a zeleně a ti největší savci se sem dostávají hlavně z Kraví hory, odkud musejí překonat jen několik velkých silnic. Jsou to hlavně kuna skalní, ježek východní, veverka obecná, drobní savci jako hlodavci - hraboš polní, myš domácí a hmyzožravci - rejsek, slepýš, kteří se zde pravidelně objevují. Každoročně v létě pozorujeme netopýry, ti jinak pravděpodobně žijí pod střechami okolních domů. Z ptáků zde žijí hrdlička zahradní, holub hřivnáč a holub domácí, strakapoud velký, žluna zelená, sojka obecná, straka obecná, kavka, vrána, kos černý, poštolka obecná, v zimě havran polní. Ubývá malých ptáků jako vrabec domácí nebo rehek zahradní apod.

Kachna divoká se v roce 2008 v zahradě k naší nelibosti poprvé pokoušela vysedět 10 vajec, ale do rána jí snůšku nějaká šelma sežrala. Pár kachen sem každoročně na jaře přilétá už asi 5 let. Na noc kachny vždy odlétaly, ale v roce 2008 zde hnízdily. Radost z toho nemáme, protože ničí rostliny v bazéncích, některé jim chutnají natolik, že je úplně sežraly. Jsme zahrada botanická, takže o rostliny nám jde především. Pozoruhodné je to, jak kachny dokáží z výšky přistát na bazénku o velikosti asi 6 x 6 m, i když musejí letět nad vysokými okolními domy ve výšce nejméně 25-30 m nad zemí. Zdálo by se, že musí letět střemhlav dolů jako nějaký dravec, ale po nohách - střemnoh. Na zemi přistát nedokážou.

Odkazy na výzkumné práce o živočiších v zahradě:

Malakofauna středoevropských skleníků na příkladu botanické zahrady v Brně

Nový řád pavoukovců pro faunu České republiky - obrázek (článek vyšel v Živě 3/2010)

Arachnofauna v botanické zahradě

Fauna fytofágních členovců ve sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Články o živočiších, které jsme v zahradě vystavovali: 

Attacus atlas

Achatina reticulata

Koi kapr

Netopýři

 

Fotogalerie živočichů