Projekty

Aktuální projekty

Faktory kmenovosti a proteiny rodiny p53 u sarkomů dětského věku: Dysregulovaná transkripční síť jako potenciální cíl terapie

(grant NU20J-07-00004 AZV MZČR; doba řešení: 2020-2023; hlavní řešitel: J. Škoda)

Mitochondriální dynamika a autofagie: Chybějící článek mezi dediferenciací a vznikem rezistence u solidních nádorů dětského věku

(grant 20-00987Y GAČR; doba řešení: 2020-2022; hlavní řešitel: J. Škoda)

Online soubor případových studií pro inovaci výuky bioetiky na MU
(projekt MUNI/FR/1253/2019 Fondu rozvoje MU; doba řešení: 2020; hlavní řešitel: P. Chlapek)

ENOCH – Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí

(projekt OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868; doba řešení: 2018-2022; hlavní řešitel: G. B. Stokin)

Terapeutický potenciál nových thiosemicarbazonů v dětské onkologii: možnosti překonání Pgp-zprostředkované lékové rezistence

(grant 17-33104A AZV ČR; doba řešení: 2017-2020; hlavní řešitel: R. Veselská)

Translační medicína
(projekt NPU II LQ1605; doba řešení: 2016-2020; hlavní řešitel: G. B. Stokin)

Ukončené projekty

Receptorové tyrozinkinázy a navazující signální dráhy jako potenciální cíle léčby refrakterních solidních nádorů dětského věku

(grant 16-34083A AZV ČR; doba řešení: 2016-2019; hlavní řešitel: J. Štěrba)

Kandidátní biomarkery rezistence k retinoidům u dětí s vysoce rizikovými neuroblastomy
(grant 15-34621A AZV ČR; doba řešení: 2015-2018; hlavní řešitel: R. Veselská)

Identification and characterization of cancer stem cells in pediatric sarcomas
(Grant No. NT13443-4 of the Ministry of Healthcare of the Czech Republic; duration: 2012-2015; principal investigator: R. Veselska)

DHFR- and non-DHFR-mediated effects of methotrexate on cellular level: a study on cell lines derived from pediatric solid tumors
(Grant No. NT14327-3 of the Ministry of Healthcare of the Czech Republic; duration: 2013-2015; principal investigator: J. Štěrba)

IntegRECAMO: Intellectual Anchor
(Project OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0097; duration: 2012-2015; principal investigator: D. Valik)

Center of Experimental Biomedicine (CEB)
(Project OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0183; duration: 2012-2015; principal investigator: J. Smarda)

Partnership and Networks for Cooperation in Experimental Biology (PASSEB)
(Project OP VK CZ.1.07/2.4.00/31.0155; duration: 2013-2014; principal investigator: J. Smarda)

Cellular and molecular responses induced by combined application of differentiating and antiangiogenic agents in sarcoma cell lines (SARCOMBAT)
(Grant No. 2SGA2834 of the South Moravian Region and 7th FP EC – SoMoPro / Incoming Grants: 2011-2013; principal investigator: M. Krzyzankova)

Modular Structure of the Studies Focused on Experimental Biology (MOSSEB)
(Project OP VK CZ.1.07/2.2.00/07.0429; duration: 2009-2012; principal investigator: J. Šmarda)

The Role of p73 Protein Isoforms in the Pathogenesis of Medulloblastoma: Immunocytochemical and Microarray Study
(Grant No. NS10218-3 of the Ministry of Healthcare of the Czech Republic; duration:2009-2011; principal investigator: K. Zitterbart)

Molecular Basis of Cell and Tissue Regulations
(Long-term research plan No. MSM0021622415 of the Ministry of Education of the Czech Republic; duration: 2005-2011; principal investigator: J. Fajkus)

Molecular Mechanisms of the Cell Proliferation and Differentiation
(Grant No. GD204/08/H054 of the Czech Science Foundation; duration: 2008-2011; principal investigator: J. Smarda)

Innovation of the Interdisciplinary Education in Bioethics at Masaryk University
(Grant No. 1989 of the Ministry of Education of the Czech Republic; duration: 2010; principal investigator: J. Kure)

Modulation of Antineoplastic Effect of Retinoids by LOX/COX Inhibitors on the Model of Solid Childhood Tumors: In Vitro Study
(Grant No. NR/9341-3 of the Ministry of Healthcare of the Czech Republic; duration: 2007-2009; principal investigator: R. Veselska)

Importance of Molecular Cytogenetic Markers for Diagnosis and Prediction of Embryonal Childhood Tumors
(Grant No. NR/9125-4 of the Ministry of Healthcare of the Czech Republic; duration: 2006-2009; principal investigator: R. Veselska)

Innovation of the Course: Medical Ethics
(Grant No. 1309 of the Ministry of Education of the Czech Republic; duration: 2008; principal investigator: J. Kure)

New Course: Animal Cell Biology
(Grant No. 2699 of the Ministry of Education of the Czech Republic; duration: 2007; principal investigator: R. Veselska)

Gene Diagnostic and Therapy of Multiform Glioblastoma
(Project COST OC B 19.001: 2001-2006; principal investigator: P. Cejpek)

Effects of the Non-Invasive Laser Treatment on the Cell Structure
(Grant No. 304/04/1386 of the Czech Science Foundation: 2004-2006; principal investigator: R. Janisch)

Online Textbooks for Interdisciplinary Education in Bioethics
(Grant No. 2475 of the Ministry of Education of the Czech Republic; duration: 2005; principal investigator: R. Veselska)

EURETHNET: European Information Network „Ethics in Medicine and Biotechnology“
(Project No. FP5 QLRT-2001-00057: 2003-2004; coordinator: University of Goettingen, Germany)

Innovation of the Medical Biology Practicals
(Grant No. 450 of the Ministry of Education of the Czech Republic; duration: 2003; principal investigator: R. Veselska)

Influence of Caffeic Acid on the Induction of Differentiation of the HL-60 Cells
(Grant No. 620 of the Ministry of Education of the Czech Republic; duration: 2002; principal investigator: R. Veselska)

Changes of the Cytoskeleton in Tumor Cell Lines during Induced Apoptosis in Relation to Different Stages of Differentiation
(Grant No. 304/00/0403 of the Czech Science Foundation; duration: 2000-2002; principal investigator: A. Svoboda)

Influence of Micromanipulations on the Cytoskeleton of Human Cells In Vitro
(Grant No. 304/98/P222 of the Czech Science Foundation; duration: 09/1998 – 08/2001; principal investigator: R. Veselska)

The Relation of the Cytoskeleton to the Apoptosis in Leukemia HL-60 Cell Line
(Grant No. 1704 of the Ministry of Education of the Czech Republic; duration: 2000; principal investigator: R. Veselska)

Interaction of UV Radiation with Cytoskeleton of Human Epidermoid Cells In Vitro
(Grant No. 402 of the Ministry of Education of the Czech Republic; duration: 1999; principal investigator: R. Veselska)

The Role of the Cytoskeleton in Reparation of Mechanical Damage of the Cell
(Grant No. 204/96/0240 of the Czech Science Foundation; duration: 1996-1998; principal investigator: R. Janisch)

The Use of Cell Cultures in Biology Teaching at Medical School
(Grant No. 227 of the Ministry of Education of the Czech Republic; duration: 1997; principal investigator: A. Svoboda)