Katedra botaniky, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2, CZ-611 37 Brno, Česká republika, tel. +420 549491434, fax +420 541211214

 
Mykologická exkurze 2004
Kuželov, Bílé Karpaty, 14.–17. října

 
Seznam zaznamenaných druhů makromycetů (záznamy pořídili: Daniel Dvořák & Petr Hrouda)

14. 10. 2004 – Bzenec
 
les jižně od obce – písčitý bor s příměsí (dub, líska, modřín, atd.)
Amanita citrina (= A. mappa) - muchomůrka citrónová
Amanita gemmata - muchomůrka slámožlutá
Amanita muscaria - muchomůrka červená
Amanita muscaria var. aureola - muchomůrka červená zlatá
Amanita porphyria - muchomůrka porfyrová
Auriscalpium vulgare - lžičkovec šiškový
Bjerkandera adusta - šedopórka osmahlá
Clitocybe clavipes - strmělka kyjonohá
Clitocybe phyllophila - strmělka listomilná
Coprinus niveus - hnojník sněžný
Cystoderma cinnabarinum - zrnivka rumělková
Gymnopilus penetrans - šupinovka pařezová
Hygrophoropsis aurantiaca - lištička pomerančová
Hypholoma capnoides - třepenitka maková
Hypholoma fasciculare - třepenitka svazčitá
Hypholoma sublateritium - třepenitka cihlová
Laccaria cf. laccata - lakovka laková
Lactarius rufus - ryzec ryšavý
Lepista flaccida (= L. inversa) - strmělka přehrnutá
Lepista nebularis - strmělka mlženka
Lycoperdon perlatum - pýchavka obecná
Lycoperdon foetidum - pýchavka horská
Macrolepiota rachodes - bedla červenající
Marasmius androsaceus - špička žíněná
Mycena zephirus - helmovka zefírová
Paxillus involutus - čechratka podvinutá
Pholiota flammans - šupinovka ohnivá
Pholiota lenta - šupinovka šedohlínová
Pholiota spumosa - šupinovka borová
Piptoporus betulinus - březovník obecný
Rhodocollybia butyracea - penízovka máslová
Rhodocollybia butyracea var. asema - penízovka kuželovitá
Russula aeruginea - holubinka trávozelená
Russula cyanoxantha - holubinka namodralá
Russula sardonia - holubinka jízlivá
Russula vesca - holubinka mandlová
Stereum hirsutum - pevník chlupatý
Stropharia caerulea - límcovka modrá
Suillus variegatus - klouzek (hřib) strakoš
Thelephora terrestris - plesňák zemní
Trametes gibbosa - outkovka hrbatá
Trametes versicolor - outkovka pestrá
Tremella foliacea - rosolovka listovitá
Trichaptum fuscoviolaceum - bránovitec hnědofialový
Tricholomopsis rutilans - šafránka červenožlutá
Xerocomus badius - suchohřib hnědý
Xerocomus chrysenteron - suchohřib žlutomasý (babka)

15. 10. 2004 – Vápenky (úpatí Velké Javořiny)
 
les SV od obce – bučina s příměsí (listnaté dřeviny, místy smrk)
Armillaria mellea - václavka obecná
Armillaria ostoyae - václavka smrková
Bjerkandera adusta - šedopórka osmahlá
Calocera cornea - krásnorůžek rohovitý (= růžkatý)
Claviceps sp. - paličkovice
Clavulina cinerea - kuřátečko popelavé
Coprinus comatus - hnojník obecný
Cyathus striatus - číšenka rýhovaná
Dacrymyces stillatus - kropilka rosolovitá
Fomes fomentarius - troudnatec kopytovitý
Ganoderma lipsiense - lesklokorka ploská
Gymnopus (Collybia) dryophilus - penízovka dubová
Hebeloma radicosum - slzivka kořenující
Hirneola auricula-judae - ucho Jidášovo
Hygrophorus eburneus - šťavnatka slonovinová
Hypoxylon sp. - dřevomor
Lactarius blennius - ryzec zelený
Lycoperdon perlatum - pýchavka obecná
Lyophyllum connatum - líha srostlá
Marasmius bulliardii - špička Bulliardova
Marasmius rotula - špička kolovitá
Marasmius scorodonius - špička česneková
Mycena epipterygia - helmovka slizká
Mycena crocata - helmovka šafránová
Mycena pura - helmovka ředkvičková
Nectria cinnabarina (anamorfa Tubercularia vulgaris) - rážovka rumělková
Neobulgaria pura - rosoloklihatka čirá
Pholiota lenta - šupinovka šedohlínová
Phlebia merismoides (= P. radiata) - žilnatka oranžová
Phlegmacium citrinum - pavučinec (pahřib) citrónobarvý
Polyporus brumalis - choroš zimní (= poloplástvový)
Psathyrella piluliformis (= P. hygrophila) - křehutka vodomilná
Pseudoclitocybe cyathiformis - strmělka číškovitá
Steccherinum ochraceum - ostnateček okrový
Stereum hirsutum - pevník chlupatý
Stropharia caerulea - límcovka modrá
Trametes gibbosa - outkovka hrbatá
Trametes hirsuta - outkovka chlupatá
Trametes versicolor - outkovka pestrá
Xylaria hypoxylon - dřevnatka parohatá
Xylaria polymorpha - dřevnatka kyjovitá
les jižně od obce – listnatý les, v menší míře kulturní smrčina
Armillaria ostoyae - václavka smrková
Clitocybe phyllophila - strmělka listomilná
Coprinus atramentarius - hnojník inkoustový
Hypholoma capnoides - třepenitka maková
Lycoperdon echinatum - pýchavka ježatá
Lycoperdon perlatum - pýchavka obecná
Lycoperdon pyriforme - pýchavka hruškovitá
Mycena galericulata - helmovka tuhonohá
Mycena polygramma - helmovka rýhonohá
Mycena zephirus - helmovka zefírová
Pholiota squarrosa - šupinovka kostrbatá
Pluteus cervinus - štítovka jelení
Polyporus varius - choroš měnlivý
Postia caesia - bělochoroš modravý
Suillus viscidus - klouzek slizký
Trametes gibbosa - outkovka hrbatá
P.S. Super ceny v občerstvovně U Pomajbíků – víno 45.-/litr, svařák 60.-/litr, ... :o)

16. 10. 2004 – Kuželov, vrch Kobyla
 
les na SV svahu kopce (2 km JZ od Kuželova) – smíšený listnatý les
Armillaria mellea - václavka obecná
Artomyces pyxidatus - korunokyjka svícnovitá
Auriculariopsis ampla - mušlovka plstnatá
Bisporella citrina - voskovička citrónová
Calocera cornea - krásnorůžek rohovitý (= růžkatý)
Coprinus micaceus - hnojník třpytivý
Crepidotus sp. - trepkovitka
Daedaleopsis confragosa - síťkovec načervenalý
Datronia mollis - outkovka měkká
Ganoderma lucidum - lesklokorka lesklá
Gymnopus (Collybia) dryophilus - penízovka dubová
Hirneola auricula-judae - ucho Jidášovo
Hygrophorus eburneus - šťavnatka slonovinová
Lepiota cristata - bedla hřebenitá
Lepista flaccida (= L. inversa) - strmělka přehrnutá
Lepista nebularis - strmělka mlženka
Lycoperdon foetidum - pýchavka horská
Lycoperdon pyriforme - pýchavka hruškovitá
Macrolepiota gracilenta - bedla štíhlá
Marasmius rotula - špička kolovitá
Mutinus caninus - psivka obecná (mladé stádium, "vajíčka")
Mycena crocata - helmovka šafránová
Mycena galericulata - helmovka tuhonohá
Mycena polygramma - helmovka rýhonohá
Mycena pura - helmovka ředkvičková
Panellus stipticus - pařezník obecný
Pleurotus pulmonarius - hlíva plicní
Pluteus cervinus - štítovka jelení
Polyporus cf. varius - choroš měnlivý
Schizopora flavipora - pórnovitka drobnopórá
Stropharia caerulea - límcovka modrá
Trametes versicolor - outkovka pestrá
Xylaria polymorpha - dřevnatka kyjovitá
P.S. Nejen houbami živ je člověk, větrný mlýn taky stojí za to.

17. 10. 2004 – Nesovice (Ždánický les)
 
les jižně od obce - smíšený listnatý les, místy něco jehličnanů, v menší míře smrčina
Agaricus semotus - pečárka odlišná
Agaricus sylvicola - pečárka lesomilná
Armillaria mellea - václavka obecná
Baeospora myosura - penízečka drobnovýtrusá
Bjerkandera adusta - šedopórka osmahlá
Bulgaria inquinans - klihatka černá
Clitocybe odora - strmělka anýzka
Coprinus micaceus - hnojník třpytivý
Daedalea quercina - síťkovec dubový
Geastrum fimbriatum - hvězdovka brvitá
Geastrum rufescens - hvězdovka červenavá
Gymnopus (Collybia) dryophilus - penízovka dubová
Hygrophoropsis aurantiaca - lištička pomerančová
Hymenochaete rubiginosa - kožovka rezavá
Hypholoma sublateritium - třepenitka cihlová
Lepiota ventriosospora - bedla nažloutlá
Lepista flaccida (= L. inversa) - strmělka přehrnutá
Lepista nebularis - strmělka mlženka
Lepista nuda - čirůvka fialová
Lycoperdon perlatum - pýchavka obecná
Lycoperdon pyriforme - pýchavka hruškovitá
Macrolepiota rachodes - bedla červenající
Marasmius scorodonius - špička česneková
Mycena galericulata - helmovka tuhonohá
Mycena pura - helmovka ředkvičková
Mycena rosea - helmovka narůžovělá
Mycena zephirus - helmovka zefírová
Panellus stipticus - pařezník obecný
Pholiota lenta - šupinovka šedohlínová
Pleurotus ostreatus - hlíva ústřičná
Psathyrella piluliformis (= P. hygrophila) - křehutka vodomilná
Rhodocollybia butyracea - penízovka máslová
Rhodocollybia butyracea var. asema - penízovka kuželovitá
Ripartites tricholoma - čechratička čirůvková
Stereum hirsutum - pevník chlupatý
Suillus granulatus - klouzek zrnitý
Suillus grevillei - klouzek sličný (= modřínový)
Trametes versicolor - outkovka pestrá
Xerocomus badius - suchohřib hnědý
Xerocomus chrysenteron - suchohřib žlutomasý (babka)
Xerula radicata - penízovka (slizečka) ocasatá
Xylaria hypoxylon - dřevnatka parohatá
Xerula longipes - penízovka dlouhonohá

Na této stránce nejsou zaznamenány druhy, předané k určení specialistům, a možná i některé další, které skončily na talíři. :o)

Děkujeme obecnímu úřadu v Kuželově za bezvadný azyl v místním kulturním domě!
 

Poslední změna na této stránce: 19. 10. 2004

Veškeré náměty a připomínky směrujte prosím na svata@sci.muni.cz

Titulní stránka Ústavu botaniky a zoologie