Mezinárodní výměnný  program ERASMUS+ a další mobility

Naše Oddělení fyziologie a imunologie živočichů je zapojeno do mezinárodní výměny studentů a učitelů v programu Erasmus+ a také se účastní dalších typů mobilit.

Vyjíždějící studenti a zahraniční přijíždějící studenti využívají převážně Erasmus+ bilaterální smlouvy pro studijní pobyty nebo absolvují pracovní stáže nezávisle na těchto smlouvách.

Proč vyjet do zahraničí? – video

A kam? – interaktivní mapa podle oboru a ročníku studia

Pro další informace o bilaterálních smlouvách a dalších mobilitách kontaktujte doc. RNDr. Pavla Hyršla, Ph.D. Detailní informace jsou také dostupné na stránkách Centra pro mezinárodní spolupráci. Výměna studentů a učitelů je oboustranná, proto se můžete se zahraničními studenty a učiteli setkat běžně na našem oddělení.

Dokumenty