Vážení školitelé, přehled témat disertačních prací aktuálně nabízených studentům nejdete na této stránce:  https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/24051-fyziologie-imunologie-a-vyvojova-biologie-zivocichu#skolitele  

Zveme Vás také k navržení témat nových. Projekt musí splňovat podmínky našeho programu, takže zveřejnění tématu studentům podléhá nejprve schválení oborovou radou. Máte-li zájem, kontaktujte v té věci garanta programu prof. Vítězslava Bryju (bryja@sci.muni.cz).