Obecné pokyny práce na OFIŽ (v AJ)

Základy práce v laboratoři


Přístroje

Naše pracoviště je vybaveno celou řadou špičkových přístrojů, které nám umožňují dosahovat vynikajících vědeckých výsledků. Chceme, aby nám přístrojové vybavení vydrželo co možná nejdéle. Před použitím daného přístroje proto nezapomeňte na zaškolení od zkušeného pracovníka, jejichž seznam najdete níže.

Pro rezervaci termínu zaškolení kontaktuje odpovědnou osobu uvedenou u konkrétního přístroje. Po zaškolení a praktických lekcích obdržíte přístup do rezervačního systému.

Kryostat Leica CM1950

Konfokální mikroskop Leica SP8

Průtokový cytometr Cytek NL3000

Widefield mikroskop Leica DMI6000 B

ÄKTA Pure 25L FPLC – purifikace biomolekul

Fluorescenční lupa Olympus MVX10


Služby

Objednávky embryí Xenopus laevis