Srovnávací sbírka vodních bezobratlých

na Ústavu botaniky a zoologie


Vítejte na stránkách věnovaných vodním bezobratlým České republiky! Díky prostředkům z Fondu pro rozvoj vysokého školství jsme vytvořili výukovou sbírku vodních bezobratlých a doplnili knihovnu determinační literatury dostupnou na Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity. Na těchto stránkách se můžete dočíst o tomto projektu více a také zde můžete získat další informace o vodních bezobratlých České republiky.


O sbírce

Literatura

Check-listy

Metody

Výuka

Links

Pro vstup do seznamu taxonů srovnávací sbírky klikněte na seznam taxonů, pokud Vás zajímá konkrétní skupina organismů, klikněte na obrázek jejího zástupce.

Oligochaeta Hirudinea Heteroptera Crustacea Chironomidae Plecoptera Diptera excl. Chironomidae Coleoptera Trichoptera Ephemeroptera Odonata Mollusca