Srovnávací sbírka vodních bezobratlých

na Ústavu botaniky a zoologie

Check-listy vodních bezobratlých ČR

Níže uvedené seznamy druhů shrnují dosavadní znalosti o rozšíření vodních bezobratlých v České republice. Kromě několika již publikovaných zde můžete najít také předběžné seznamy.

(publikované check-listy mají uvedenou citaci, ostatní ve formátu PDF jsou předběžné a nepublikované seznamy)

Coleoptera

Diptera České republiky a Slovenska

Diptera - vodní larvy známé z ČR

Ephemeroptera

Heteroptera

Hirudinida

Mollusca - seznam vodních druhů

Oligochaeta

Trichoptera