Srovnávací sbírka vodních bezobratlých

na Ústavu botaniky a zoologie