Srovnávací sbírka vodních bezobratlých

na Ústavu botaniky a zoologie

Determinační literatura

Pro kvalitní určování vodních bezobratlých je zcela zásadní správný výběr determinační literatury. Relevantní práce na toto téma začaly vznikat už na počátku minulého století, je proto nutné vybrat ty informace, které jsou aktuální. Proto jsme připravili průvodce po nejdůležitější určovací literatuře pro jednotlivé skupiny organismů. Tituly, které zde najdete byly z velké části zakoupeny z prostředků věnovaných tvorbě srovnávací sbírky a jsou k zapůjčení v knihovně Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity

CHIRONOMIDAE
CLITELLATA
COLEOPTERA
CRUSTACEA
DIPTERA
EPHEMEROPTERA
HETEROPTERA
MOLLUSCA
ODONATA
OSTATNÍ SKUPINY
PLECOPTERA
TRICHOPTERA

Mimo publikované práce existují také nepublikované příručky pro určování bezobratlých, které vznikají na našem ústavu u příležitosti konání determinačních kurzů makrozoobentosu pořádaných ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským. Tyto práce často obsahují dodatky ke starší literatuře nebo aktuality z území České republiky. Některé z těchto materiálů je možno získat zde:

 • ZAHRÁDKOVÁ S. & SOLDÁN T. 1998. Ephemeroptera. Determinačni kurz makrozoobentosu II/2, Brno červenec 1998.
 • ROZKOŠNÝ R. & VAŇHARA J. 2004. Diptera (mimo Ceratopogonidae, Chironomidae a Simuliidae). Determinační kurz makrozoobentosu, Brno září 2004.
 • STRAKA M. & SYCHRA J. 2007. Coleoptera. Determinační kurz makrozoobentosu, Brno září 2007.
 • ŠPAČEK J. 2006. Plecoptera. Determinační kurz makrozoobentosu, Brno 2006.
 • KMENT, P. Vodní ploštice (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha). Klíč k určování našich zástupců.
 • KMENT, P. & HORSÁK M. Determinační klíč zástupců čeledi Gerridae - bruslařkovití pro ČR.
 • HORSÁK M. 2006. Mollusca. Determinační kurz makrozoobentosu, Brno září 2006.
 • HORSÁK M. Mlži rodu Pisidium České republiky.
 • FIKÁČEK M., 2008. Larvy vodomilovitých brouků vyskytujících se v ČR. Praha, 2008.
 • DVOŘÁK D., STRAKA M. & SYCHRA J. 2008. Klíč k určování a check-list pisoárů (Univalvia) České republiky.
 • STRAKA M. 2022. Vážky (Odonata) - larvy.