Srovnávací sbírka vodních bezobratlých

na Ústavu botaniky a zoologie

Links

Hydrobiologie, vodní bezobratlí všeobecně

Coleoptera

Ephemeroptera

Plecoptera

Trichoptera

Mollusca