Srovnávací sbírka vodních bezobratlých

na Ústavu botaniky a zoologie

O sbírce

Srovnávací sbírka vodních bezobratlých je určena zejména novým studentům hydrobiologie, kteří se začínají učit determinaci vodních bezobratlých. Naučit se odlišovat jednotlivé taxony vodních bezobratlých je bezesporu jedním z největších úskalí studia hydrobiologie. Práce s materiálem je časově velice náročná a zkušenosti determinátora jednoznačně ovlivňují kvalitu získaných dat. Pro kvalitní zpracování materiálu je kromě nezbytné určovací literatury potřeba srovnávací sbírka, která umožňuje jednak snadnou kontrolu determinací, jednak možnost naučit se správně rozeznat znaky, se kterými pracují určovací klíče. Srovnávací sbírka má rovněž své využití ve výuce předmětů zaměřených na vodní bezobratlé, kde umožňuje názorně prezentovat teoretické informace o morfologii jednotlivých organismů.

Tvorbou naší srovnávací sbírky se zabývají specialisté na jednotlivé taxonomické skupiny, což umožňuje specifický přístup ke zpracování každé skupiny. Největší zástupci bezobratlých (měkkýši, někteří korýši, pijavky a larvy vodního hmyzu) jsou uloženi ve skleněných epruvetách, které jsou uspořádány podle taxonomické příslušnosti v umělohmotných krabicích . Tyto epruvety jsou v některých případech doplněny mikroskopickými preparáty determinačních detailů. Dospělci vodních brouků a ploštic jsou vypreparováni na sucho a nalepeni na štítcích v entomologických krabicích a máloštětinatci, pakomárovití a korýši jsou zpracováni ve formě mikroskopických preparátů.

Kromě srovnávací sbírky, která je obsáhlá a zahrnuje i méně běžné zástupce jednotlivých skupin, byly s přihlédnutím na osnovy a náplň výuky vytvořeny také speciální krabice pro terénní cvičení (nejen).

Sbírka je uložena v prostorách ÚBZ. Bližší informace o místě uložení a kontaktních osobách jsou uvedeny na seznamech taxonů jednotlivých skupin.