Kája získala Cenu děkana!

Naše studentka Karolína Bořánková byla oceněna za vynikající vědecké výsledky získané v rámci diplomové práce a obdržela Cenu děkana v kategorii studentů bakalářských a magisterských programů. Karolína se ve své práci věnovala úloze mitochondrií v nádorových kmenových buňkách u dětských typů nádorů.

Gratulujeme!