Nový projekt AZV

Faktory kmenovosti a proteiny rodiny p53 u sarkomů
dětského věku: Dysregulovaná transkripční síť jako
potenciální cíl terapie
(grant NU20J-07-00004 AZV MZČR; doba řešení: 2020-2023; hlavní řešitel: J. Škoda)
 

Nový projekt GAČR

Mitochondriální dynamika a autofagie: Chybějící článek mezi dediferenciací a vznikem rezistence u solidních nádorů dětského věku

(grant 20-00987Y GAČR; doba řešení: 2020-2022; hlavní řešitel: J. Škoda)

 

Nový projekt

Terapeutický potenciál nových thiosemicarbazonů v dětské onkologii: možnosti překonání Pgp-zprostředkované lékové rezistence (grant 17-33104A AZV ČR; doba řešení: 2017-2020; hlavní řešitel: R. Veselská)