03/2022
30. 6. 2022, 19:02  |  English

Newsletter pro zaměstnance

Úvodní slovo děkana

Milé kolegyně, milí kolegové,

končí nám jarní semestr a já bych vám chtěl touto cestou moc poděkovat za práci, kterou jste během něj odvedli. Děkuji vám, akademickým pracovnicím a pracovníkům, kteří se přímo podílíte na vzdělávání našich studentů, vědkyním a vědcům, kteří svým bádáním posouváte hranice lidského vědění, i všem ostatním, bez kterých by chod fakulty nebyl možný.

Mám velkou radost, že nám do dění na fakultě po dlouhé době výrazně nezasáhla opatření spojená s epidemiologickou situací, se kterými jsme se museli vypořádávat poslední dva roky. 

Pokračovat ve čtení

Ceny děkana 2022

Děkan Tomáš Kašparovský slavnostně předal ocenění nejlepším studentům Přírodovědecké fakulty MU. Ceny děkana za letošní rok udělil celkem osmi laureátům v kategorii Nejlepší student bakalářského a magisterského studijního programu a šestnácti nadějným vědcům v kategorii Nejlepší student doktorského studijního programu. Zároveň také úplně poprvé ocenil kolektiv osmi studentů patřící ke Generaci Mendel. Všem oceněným blahopřejeme!

Celý článek

Věda a výzkum

Evropská vesmírná agentura dala zelenou přípravě českého vesmírného dalekohledu

Přípravu projektu na konstrukci prvního českého vesmírného dalekohledu, který bude optimalizovaný na ultrafialovou část spektra, odstartovali v těchto týdnech astrofyzici z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (MU). Projekt je vedený Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem (VZLU). Dále na něm spolupracují výzkumné centrum TOPTEC Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. a společnost PEKASAT. Projekt s názvem QUVIK (Quick Ultra-Violet Kilonovae Surveyor) je financován z českých prostředků, bude splňovat vysoké mezinárodní standardy Evropské vesmírné agentury (ESA) a má podpořit zapojení českých vědců a průmyslu do vesmírných projektů.

Podrobnosti

Rozhovor

Nová proděkanka Munzarová je připravena podporovat ohrožené

Držitelka Ceny rektora pro vynikající pedagogy Markéta Munzarová od února rozšířila tým děkana Přírodovědecké fakulty Tomáše Kašparovského pro jeho druhé funkční období. Jaké budou její cíle a hlavní úkoly, představila docentka Munzarová z Ústavu chemie naší fakulty v následujícím rozhovoru.

Rozhovor s Markétou Munzarovou

Rozhovor

Pavel Lízal: V kampuse a s dnešními informačními technologiemi bych chtěl sám studovat

Absolvent Přírodovědecké fakulty MU, který již více než 15 let působí jako lektor na Oddělení genetiky a molekulární biologie, se od února letošního roku stal proděkanem pro pregraduální studium. Ve své nové roli využije nejen zkušenosti, jež získal jako člen Akademického senátu Masarykovy univerzity i fakultního akademického senátu, kterému také předsedal, ale i z aktivní práce v řadě komisí nebo v Radě vysokých škol. O své zkušenosti i další vize do budoucna se podělil v následujícím rozhovoru.

Rozhovor s Pavlem Lízalem
 

Cenu rektora získali také vědci z naší fakulty

Ceny rektora MU jsou každoročně udělovány v několika kategoriích jako ocenění mimořádných úspěchů v oblasti vědy a výzkumu, sportovních počinů, pedagogické činnosti, umění a občanských aktivit. Z naší fakulty ji získali Robert Vácha, Zdeněk Farka, Peter Lenárt, Kryštof Chytrý a Jakub Fišák. Gratulujeme!

Podrobnosti

Jmenovací dekrety převzali noví profesoři

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík v Karolinu předal jmenovací dekrety novým profesorům, mezi nimi také geologu a vulkanologu Lukáši Krmíčkovi (Ústav geologických věd), molekulárnímu biologu a genetiku Romanu Pantůčkovi (Ústav experimentální biologie) a astrofyziku Norbertu Wernerovi (Ústav teoretické fyziky a astrofyziky). Gratulujeme!

Dominik Madea získal vědeckou cenu francouzské ambasády

Dominik Madea, student doktorského programu Chemie na Přírodovědecké fakultě MU, zabodoval v soutěži mladých vědců o ceny udělované Velvyslanectvím Francie v České republice, když obsadil třetí místo v kategorii Chemie a získal cenu Jean-Marie Lehn Prize 2022. Gratulujeme!

Výukové centrum Bioskop přivítalo 20 tisícího žáka

Vědecké výukové centrum Bioskop, které působí na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (MU) bezmála deset let, pootevřelo cestu k přírodním vědám už téměř 20 tisícům návštěvníků. Jubilejní účastníky přivítal Bioskop na kurzu 22. června, který si objednala základní škola ZŠ Horníkova, Brno. Kurzů se v roli žáků i lektorů za dobu existence Bioskopu zúčastnila řada talentovaných studentů, kteří uspěli v celostátních kolech středoškolské odborné činnosti i v mezinárodních vědeckých soutěžích a mnozí z nich se později stali i úspěšnými studenty MU.

Celý článek

Mendel 200

Člověk Mendel: Vědecký přístup k řešení otázky Co a jak se dědí. Pokusy s hrachem

Když plánoval své pokusy s hrachem, předem si prostudoval, k jakým závěrům došli jeho předchůdci v obdobných pokusech s křížením rostlin. Byl si vědom toho, že to bude úkol obtížný, jak napsal v úvodu své práce: Patří k tomu ovšem jistá odvaha pustit se do tak dalekosáhlé práce; nicméně se zdá, že je to jediná správná cesta, která nás může konečně přivést k řešení otázky, která má pro vývoj organických forem nezanedbatelný význam.“

Poslechnout si #4 Člověk Mendel Poslechnout si #3 Člověk Mendel

Andreas Eckart převzal čestnou medaili Ernsta Macha

Profesor Andreas Eckart z univerzity v Kolíně nad Rýnem včera v brněnské hvězdárně převzal čestnou medaili Ernsta Macha za celoživotní přínos fyzikálním vědám, a to v rámci akce CPB meeting 2022, třídenního setkání expertů na černé díry, formování hvězd v galaktických jádrech, jejich dynamiku a fyziku.

Podrobnosti

Vycestujte do zahraničí

Akademičtí a neakademičtí pracovníci Masarykovy univerzity mohou vyrazit až na dvoutýdenní výukový nebo školicí pobyt na zahraniční univerzitu mimo Evropskou unii přes dva následující programy, na které bychom Vás rádi upozornili.

Více informací

HR Award

Rozvojová školení pro vedoucí pracovníky/ice SCI MUNI

V květnu 2022 jsme v rámci naplňování fakultního akčního plánu projektu HR Award zorganizovali dvě školení určená pro vedoucí pracovníky a pracovnice Přírodovědecké fakulty MU. Obě školení byla financována z projektu MŠMT, Rozvoj lidských zdrojů a mezinárodní orientace výzkumu na MU.

Více informací
 

Ohlédnutí za Biomania Student Scientific Meeting 2022

Konference Biomania Student Scientific Meeting 2022, zaměřená na biotechnologie, bioinženýrství a biomedicínu, proběhla v prostoru Hvězdárny a planetária Brno na Kraví hoře ve dnech 28. - 29. 4. 2022.

Podrobnosti

Life Science Seminar Series

S končícím semestrem se sluší zhodnotit, jak se nám v uplynulém semestru v rámci Life Science Seminar Series dařilo naplňovat naše snahy a cíle. Pojďme se tedy krátce ohlédnout za uplynulým půl rokem, plným zajímavých přednášek i renomovaných přednášejících!

Celý článek

Aktuálně vyhlášené soutěže

Cena Milady Paulové v oblasti neurověd  Externí odkaz

Napsali o nás v Magazínu M

Hana Polášek-Sedláčková: Motivují mě zázraky, které vidím pod mikroskopem  Externí odkaz

Noví docenti převzali jmenovací dekrety  Externí odkaz

Masarykova univerzita má schválený rozpočet na rok 2022  Externí odkaz

MjUNI po dvou letech opět otevírá registraci  Externí odkaz

Kalendář nejbližších akcí

pá 1. 7. – pá 30. 9. 2022

Sochy mezi květy 

Již pátý ročník výstavy sochařských prácí studentů atelieru AS1 Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Díla vznikají pod vedením prof. Michala Gabriela a Tomáše Medka. Sochy jsou umístěny v zahradě, která je volně přístupná bez poplatku.

po 11. – pá 15. 7. 2022

EQUADIFF 15 

Matematická konference konaná pod záštitou děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity prof. Tomáše Kašparovského.

pá 15. 7. 2022

Mendel festival 

Mendel festival v botanické zahradě – celodenní akce, prohlídka zahrady s aktivitami, komentovaná prohlídka skleníků – nutná rezervace na mendelfestival@gmail.com

čt 4. 8. 2022

Jazzový večer ke 100 letům botanické zahrady 

Jazzový večer ke 100 letům botanické zahrady s kloboukovou show Dámského kloboukového klubu Dantes ve stylu 20. let. Přijďte oblečeni ve stylu filmu Velký Gatsby!

od 18:00 do 21:00

ne 4. 9. – ne 9. 10. 2022

Evropské sympozium o analytické spektrometrii 2022 

17. česko-slovenská spektroskopická konference

po 5. – út 6. 9. 2022

XXV. Biologické dny 

Od nádorové biologie po precizní onkologii

st 7. 9. 2022

CZARMA - 1. členská schůze (Improve) 

Česká asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu, z. s. (CZARMA) organizuje 1. členskou schůzi.

po 12. 9. 2022

Zahradní slavnost na Koltářské

Srdečně zveme zaměstnance i studenty Přírodovědecké fakulty. 

st 14. 9. 2022

PhD Day

so 17. 9. 2022

Open Day na Přírodovědecké fakultě

Oba areály otevřou své brány uchazečům o studium.

po 19. – út 20. 9. 2022

Grants Week 2022 (Improve) 

st 21. – pá 23. 9. 2022

NCURA Global Workshop (Improve) 

pá 30. 9. 2022

Noc vědců 2022

Redakční uzávěrka příštího newsletteru pro zaměstnance je 18. 9. 2022. Vaše příspěvky v češtině a v angličtině prosím posílejte na pr@sci.muni.cz, rádi je zveřejníme.

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram