Rozvojová školení pro vedoucí pracovníky/ice Přírodovědecké fakulty MU

V květnu 2022 jsme v rámci naplňování fakultního akčního plánu projektu HR Award zorganizovali dvě školení určená pro vedoucí pracovníky a pracovnice Přírodovědecké fakulty MU. Obě školení byla financována z projektu MŠMT, Rozvoj lidských zdrojů a mezinárodní orientace výzkumu na MU.

9. 6. 2022 Barbora Wahlová

Bez popisku

10. 5. 2022 se vedoucí pracovníci a pracovnice zúčastnili online workshopu s názvem „Kulturní odlišnosti v komunikaci a profesní spolupráci“. Lektorka PaedDr. Eva Gáboríková, PhD., ACC, M.A. účastníky školení učila, jak předcházet nedorozuměním, která mohou vznikat z rozdílů mezi kulturami, jak pěstovat hodnoty, které jsou pro profesní spolupráci klíčové a mezikulturně sdílené, a dala prostor k zajímavé diskusi na téma osobních zkušeností s odlišnostmi mezi národními kulturami.

24. 5. 2022 proběhl prezenčně na Kampusu workshop „Genderová perspektiva v řízení PřF“. Lektor Mgr. Ing. Tomáš Pavlas vedoucím pracovníkům a pracovnicím poskytl základní informace z oblasti rovnosti žen a mužů, věnoval se i historickému kontextu a proměnám společnosti, ke kterým docházelo od počátku 20 st., a které měly zásadní vliv na současné vnímání rolí žen a mužů.

Děkujeme všem účastníkům za jejich obohacující diskusi a rády bychom pozvali vedoucí pracovníky a pracovnice na poslední předprázdninové školení pracovního práva, které proběhne prezenčně 21. 6. na Kotlářské a 24. června 2022 na Kampusu.

Přejeme Vám krásné letní dny,

HR Award Office SCI MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.