Tématické okruhy pro vypracování BP a DP studijního směru “Učitelství biologie”

Oddělení fyziologie a imunologie živočichů umožňuje vypracování bakalářských (BP), diplomových (DP) a disertačních prací (DisP) studentům jak odborného, tak i učitelského studia v následujících oblastech:

  • Výživa a homeostáze buněčných populací v organismu
  • Kmenové buňky
  • Srovnávací fyziologie obratlovců
  • Smyslová fyziologie a neurofyziologie
  • Fyziologie a imunologie hmyzu

Při hledání vhodného tématu a školitele doporučujeme prostudovat si seznamy aktuálních i již neaktuálních témat na adrese: https://is.muni.cz/auth/rozpis/index. To Vám dá představu, jaké typy témat se na OFIŽ řeší. Doporučujeme kontaktovat potenciálního školitele a projednat s ním možnost práce pod jeho vedením.