Differences in the growth rate and immune strategies of farmed and wild mallard populations

with Žádné komentáře

Individuals reared in captivity are exposed to distinct selection pressures and evolutionary processes causing genetic and phenotypic divergence from wild populations. Consequently, restocking with farmed individuals may represent a considerable risk for the fitness of free-living populations. Supportive breeding on … Read More

Heptabladed β‐propeller lectins PLL2 and PHL from Photorhabdus spp. recognize O‐methylated sugars and influence the host immune system

with Žádné komentáře

O‐methylation is an unusual sugar modification with a function that is not fully understood. Given its occurrence and recognition by lectins involved in the immune response, methylated sugars were proposed to represent a conserved pathogen‐associated molecular pattern. We describe the … Read More

Bioactive Excreted/Secreted Products of Entomopathogenic Nematode Heterorhabditis bacteriophora Inhibit the Phenoloxidase Activity during the Infection

with Žádné komentáře

Insects 2020, 11(6), 353; https://doi.org/10.3390/insects11060353 ABSTRACT: Entomopathogenic nematodes (EPNs) are efficient insect parasites, that are known for their mutualistic relationship with entomopathogenic bacteria and their use in biocontrol. EPNs produce bioactive molecules referred to as excreted/secreted products (ESPs), which have … Read More

Změny fyziologických a imunitních parametrů včel v průběhu roku – Rozdíly mezi krátkověkou a dlouhověkou generací včel nejsou jen v tom, jaké činnosti vykonávají

with Žádné komentáře

Pro včelaře je důležitá informace o tom, jaký podíl dlouhověkých včel se v jejich včelstvu nachází již na začátku podzimu, protože už tehdy se rozhoduje, jestli včelstvo přežije zimní období či nikoliv. Bohužel však nelze tyto dvě populace rozlišit podle žádných … Read More

Zoologické dny

with Žádné komentáře

Zúčastnili jsme se konference Zoologické dny 2020 v Olomouci. Naši studenti prezentovali své výsledky na šesti posterech: Seasonal changes of antioxidant capacity in honeybee, Apis mellifera L. The effect of adipokinetic hormone on nutrient levels and locomotion of the greater … Read More

Zdraví a imunita včel II.

with Žádné komentáře

Organizovali jsme druhý ročník workshopu „Zdraví a imunita včel“ o imunologii a fyziologii včely medonosné pro více než šest desítek zájemců. Byly diskutovány rozdíly mezi krátkověkou a dlouhověkou populací včel v České republice na základě sledování biochemických parametrů a jejich ovlivnění … Read More

Konference Kostelecké inspirování

with Žádné komentáře

V listopadu jsme se zúčastnili studentské konference Kostelecké inspirování v Kostelci nad Černými lesy, kterou pořádala Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Naši studenti přispěli do programu posterem a přednáškami v českém i anglickém jazyce. Názvy abstraktů: The interspecific variability of ladybird … Read More

1 2 3 4 5 6