Omics-based analysis of honey bee (Apis mellifera) response to Varroa sp. parasitisation and associated factors reveals changes impairing winter bee generation

with Žádné komentáře

Abstract The extensive annual loss of honey bees (Apis mellifera L.) represents a global problem affecting agriculture and biodiversity. The parasitic mite Varroa destructor, associated with viral co-infections, plays a key role in this loss. Despite years of intensive research, … Read More

Noc vědců

with Žádné komentáře

Naše skupina se zúčastnila 30.9.2022 Noci vědců se stanovištěm „Hmyz všemi smysly“. Článek o jejím průběhu s dalšími fotkami je na fakultních stránkách. Zdroj fotografií: Irina Matusevich, Pavel Hyršl, Kateřina Tomanová, Pavel Dobeš, Robert König

Cena za poster na konferenci 7th International Congress of Nematology

with Žádné komentáře

Začátkem května se naše Phd studentka Sara Eliáš zúčastnila mezinárodní konference 7th International Congress of Nematology v Antibes ve Francii. Její účast byla podpořena cestovním stipendiem pro Phd studenty od organizátorů konference. Na konferenci prezentovala svůj výzkum o exkretovaných/sekretovaných produktech entomopatogenních hlístic … Read More

1 2 3 4 5